In 4 jaar 1000 nieuwe sociale huurwoningen in Groningen

GRONINGEN - Wethouder Roeland van der Schaaf van Groningen, 5 woningcorporaties én 5 huurdersorganisaties hebben vrijdag hun handtekening gezet onder de zogenaamde presentatieafspraken voor 2017. De ondertekening vond plaats in het Floreshuis in de Korrewegwijk.

De partijen hebben afgesproken de komende 4 jaar in totaal 1000 sociale huurwoningen in Groningen te bouwen. Dit is een aanzienlijke stijging ten aanzien van de plannen in de voorgaande jaren. De bouw is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. Van der Schaaf: "Ik ben blij met deze afspraken, zeker ook omdat ze ook op steun kunnen rekenen van de huurdersverenigingen."

Woonvisie

De prestatieafspraken worden elk jaar gemaakt met de 5 grootste corporaties in Groningen. Basis voor de werkafspraak is de Woonvisie die in 2015 is vastgesteld. Naast de nieuwe woningen, bijvoorbeeld in Meerstad, zijn afspraken gemaakt over een aantal andere onderwerpen. Het gaat om het versnellen van verduurzaming van huurwoningen, vernieuwing van de woningvoorraad, evaluatie van de woningtoewijzing en actieve inzet op huisvesting van statushouders. Ook gaan de corporaties verkennen of woningen voor jongeren ook flexibel kunnen worden ingezet voor andere doelgroepen.