Gemeente Groningen versoepelt controle op inrichting horeca

GRONINGEN - De gemeente Groningen zal horeca-ondernemers niet onnodig op kosten jagen bij de handhaving van de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet.

De eisen zijn op onderdelen sterk verouderd en te streng. Naar verwachting wordt de wet in de komende kabinetsperiode geëvalueerd en aangepast. In afwachting daarvan zal de gemeente Groningen milder handhaven. Gemeentelijke controleurs blijven wel scherp toezien op veiligheid en alcoholbeleid.

Drank- en Horecawet

De controle van de Dank- en Horecawet is enige tijd geleden overgedragen van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) aan de gemeenten. Gemeentelijke controleurs stuitten vervolgens op situaties  die al jaren bestonden, maar volgens de letter van de wet niet klopten. Bijvoorbeeld een plafond dat net een paar centimeter te laag was of het ontbreken van een verplicht voorportaal bij een toilet. Maar ook heel innovatieve en duurzame ontwikkelingen, zoals watervrije urinoirs, voldoen niet aan de inrichtingseisen, die voorschrijven dat urinoirs voorzien moeten zijn van stromend water.

Verontruste reacties

[caption id="attachment_49359" align="alignright" width="119"]Joost van Keulen. Joost van Keulen.[/caption] De gemeentelijke controles leidden tot een aantal verontruste reacties bij horeca-ondernemers. De aanpassingen die zij zouden moeten doen om alsnog aan de inrichtingseisen te kunnen voldoen, werden niet begrepen en ervaren als onnodig en bovendien erg duur. De afdeling Groningen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de gemeente hebben daarop, aan de hand van verschillende praktijksituaties,  gesprekken gevoerd. Wethouder Joost van Keulen was snel overtuigd. "Bepaalde eisen zijn echt niet meer van deze tijd en daar gaan we dus niet koste wat het kost aan vasthouden", stelt hij. "Ik steun KHN van harte in haar lobby om binnen 5 jaar alle achterhaalde eisen via Den Haag uit de wet te krijgen. Veiligheid staat voorop en op dat gebied doen we dus geen concessies."

Niet actief controleren

In de periode dat de wet wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast, zal de gemeente bij bestaande vergunninghouders niet actief controleren op bijvoorbeeld oppervlakte, hoogte en toiletvoorzieningen. Bij nieuwbouw, verbouw en overname komen deze aspecten wel aan de orde.