B en W stellen actieplan 'Groningen aardgasloos in 2035' vast

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen hebben het actieplan 'Groningen aardgasloos in 2035' vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt in het plan: Groningen is in 2035 een aardgasloze gemeente. Gasgestookte haarden en cv-ketels horen dan tot het verleden.

In het actieplan staan alle belangrijke alternatieve warmtebronnen op een rij. Het meest wordt verwacht van aardwarmte (geothermie), slimme warmtenetten, warmte-koudeopslag (WKO), warmtepompen, groengas en waterstofgas. In alle gevallen, zo wordt benadrukt, is vergaande isolatie van nieuwe en bestaande woningen een eerste vereiste.

Per wijk of buurt

Welke techniek wanneer in welke gevallen zal worden gekozen, is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Het actieplan ‘Groningen aardgasloos in 2035’ gaat er dan ook van uit dat de warmte-uitdaging in de meeste gevallen per wijk of buurt wordt opgepakt. Dat sluit ook aan bij de gebiedsgerichte manier van werken waarmee de gemeente 2 jaar geleden is begonnen. Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Dat betekent dus dat buurtbewoners actief betrokken zullen worden bij aanpassingen aan de warmte-infrastructuur. Alle genoemde technieken en alternatieve warmtebronnen zijn het stadium van experimenteren voorbij. Er blijft altijd iets te kiezen.”

Groningen energieneutraal

Het jaartal 2035 komt niet uit de lucht vallen. Onder de noemer Groningen Geeft Energie heeft de stad zich enkele jaren geleden verbonden aan de ambitie om al in 2035 energieneutraal te zijn.