Subsidie voor nieuwe machine voor DNA-onderzoek

GRONINGEN - De Groninger bedrijven Fluctus, Sylphium en S&S Systems BV krijgen bijna 42.000 euro subsidie voor de ontwikkeling van een machine waarmee DNA-analyses uitgevoerd kunnen worden.

Met deze machine kan buiten een laboratorium worden bekeken of voedingsmiddelen de juiste ingrediënten bevatten en of er bacteriën in voorkomen. De machine wordt eerst getest. Wanneer deze goed werkt, wordt de machine op de markt gebracht. Bij succes levert de machine 15 banen in de provincies Groningen en Friesland op.

qPCR-machines

Nu worden zogeheten qPCR-machines gebruikt om te onderzoeken of bacteriën in voedingsmiddelen voorkomen. Deze machines kunnen uitsluitend in een laboratoriumomgeving gebruikt worden, door gekwalificeerd personeel. De bedrijven Fluctus, Sylphium en S&S Systems BV zien samen met de Rijksuniversiteit Groningen mogelijkheden om een nieuwe machine te ontwikkelen die door iedereen bediend kan worden, buiten het laboratorium. Met zo'n machine kunnen bedrijven uit onder meer de voedingsmiddelenindustrie, de veeteelt en de medische sector ter plekke analyses uitvoeren. Aldus bijvoorbeeld te zien of een rundvleeshamburger daadwerkelijk alleen uit rundvlees bestaat of ook paardenvlees bevat. Ook kan worden vastgesteld of voedingsmiddelen bacteriën, zoals salmonella, bevatten.

Tijd en geld besparen

Met de te ontwikkelen machine kan derhalve veel tijd en geld bespaard worden. Nu wordt in de voedingsmiddelenindustrie jaarlijks voor tonnen aan voedsel weggegooid, omdat het niet aan de eisen voldoet. Met de nieuwe machine hoeft er minder te worden weggegooid en wordt reputatieschade voor bedrijven sterk beperkt of voorkomen.