Groninger ambitie voor zonne-energie meer dan verdrievoudigd

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen hebben hun nieuwe zonnestrategie met bijbehorend actieprogramma vastgesteld. Volgens dat programma wordt in 2035 meer dan 40 % van het lokale elektriciteitsverbruik door zonne-energie opgewekt. Dat komt dan neer op 1,7 miljoen zonnepanelen.

Werd eerder gesproken over een geïnstalleerd vermogen van 150 MW (megawatt), nu is het doel om vóór 2035 liefst 500 MW aan zonnepanelen te realiseren. De helft daarvan zal op Groningse daken komen te liggen, de andere helft in nog aan te leggen zonneparken. Wethouder Mattias Gijsbertsen: "Dat doel is ambitieus, maar niet onrealistisch. We liggen mooi op schema wat betreft zonne-energie. Voor 2018 mikten we al op 100.000 zonnepanelen en dat aantal lijken we ruimschoots te halen."

Bedrijven en scholen actief helpen

Om de nieuwe doelstelling te halen gaat de gemeente bedrijven en scholen actief helpen om zonnedaken te realiseren. Ook wordt onderzocht of een aantrekkelijke lening kan worden opgezet waarmee bedrijven en particulieren gemakkelijker zonnepanelen kunnen aanschaffen. Gijsbertsen: “De gemeente neemt de komende jaren zelf het voortouw door zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen te plaatsen en door mee te werken aan de ontwikkeling van zonneparken.”

Groningen Geeft Energie

De gemeente Groningen werkt op het gebied van energie nauw samen met de regio. Met een breed team van interne en externe deskundigen is afgelopen jaar een scenario opgesteld voor de energietransitie in deze regio. Het nieuwe streefvermogen van 500 MW in 2035 komt voort uit dit scenario. Het jaartal 2035 komt daarbij niet uit de lucht vallen. Onder de noemer Groningen Geeft Energie heeft de stad zich enkele jaren geleden verbonden aan de ambitie om al in 2035 energieneutraal te zijn.