Kerstmelodieën op carillon Martinitoren in Groningen

GRONINGEN - Stadsbeiaardier Auke de Boer en Simon Laudy van Klokken-en Kunstgieterij Reiderland hebben dinsdag nieuwe (kerst)melodieën aangebracht op de automatische speeltrommel van het carillon van de Martinitoren in Groningen.

Op het volle uur, zoals sinds eeuwen gebruikelijk, een geestelijk lied. Dit keer ‘Stille Nacht’. Het ‘kwartierspel’ is het herderslied 'Quem Pastores laudavere' Op het halve uur wordt ‘Last Christmas' van Wham gespeeld. Lees verder na het filmpje. https://youtu.be/E8gmARGvPlI En op een kwartier voor het hele uur klinkt ‘Midden in de winternacht', een van oorsprong Frans kerstlied.

Kerstavondbespelingen

Voor zowel donderdag 15 als donderdag 22 december staat om 19.30 uur een kerstavondbespeling geprogrammeerd. Deze beide bespelingen worden voorafgegaan door het luiden van de klokken door leden van het Groninger Klokkenluiders Gilde. Donderdag 22 december mogen gasten mee luiden (aanmelding: beiaardier@groningen.nl).