Boek over Groninger architect Antonius Theodorus van Elmpt

GRONINGEN - Bij Het Nieuwe Kanaal is een boek over de de Groninger architect A.Th. (Antonius Theodorus) van Elmpt (1866-1953) verschenen. Dit boek, dat is geschreven door Bertus Fennema, is getiteld: 'Groninger toparchitect A. Th. van Elmpt.

Van Elmpt ontwierp een groot aantal gebouwen en was betrokken bij diverse verbouwingen van winkelpanden in de binnenstad van Groningen. Zijn naam is aan meer dan 30 Rijksmonumenten verbonden. Veel panden hebben de status van gemeentelijk of provinciaal monument. Bertus Fennema is erin geslaagd - door speurwerk in de archieven - de meeste van Van Elmpts bouwwerken in kaart te brengen. Fennema beschrijft in het boek echter niet alleen het werk van architect Van Elmpt. Hij geeft hem als persoon ook kleur en karakter. De architect was lid van diverse adviesorganen op het snijvlak van overheid en samenleving, was cultureel geïnteresseerd en was gedurende 9 jaar gemeenteraadslid in zijn geboorte- en woonplaats Groningen. In die stad speelde hij ook een belangrijke rol bij de eerste ontwikkeling van grootschalige sociale woningbouw. Groninger toparchitect A.Th. van Elmpt ISBN 978 9492457 035 Uitgever: Het Nieuwe Kanaal