100 eerstejaarsstudenten HBO Verpleegkunde maken bij ZINN kennis met ouderenzorg

GRONINGEN - Zorgorganisatie in Noord Nederland (ZINN) biedt tussen 5 en 16 december bijna 100 eerstejaarsstudenten gedurende 1 week een stage aan. Dit in samenwerking met de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen.

Het is niet eerder gebeurd dat de praktijkervaring op deze wijze in het eerste jaar wordt aangeboden. Een mooi initiatief volgens de Hanzehogeschool.

Workshops

Dag 1 van de stage bestaat uit een interactieve presentatie van directeur Wil Koopmans, een rondleiding en 3 workshops. In deze workshops vertellen kwaliteitsverpleegkundigen over hun baan in de revalidatiezorg, neemt een praktijkopleider de studenten mee in het ziektebeeld van Alzheimer en laten thuiszorgmedewerkers hen meedenken over situaties die zoal in de thuiszorg voorkomen. De overige dagen lopen de studenten stage bij allerlei disciplines, verspreid over 7 locaties.

Ouderenzorg

Ouderenzorg was tot nu toe meestal niet de eerste keuze van studenten die HBO Verpleegkunde studeren. Het gevolg: een tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de zorg voor ouderen. Daarnaast laat ZINN graag haar nieuwe en moderne gebouwen aan de studenten zien. Voor een juiste beeldvorming én het aanwakkeren van interesse spant ZINN zich maximaal in zodat de studenten in de toekomst kiezen voor een baan in de ouderenzorg. De Hanzehogeschool biedt de overige 200 eerstejaarsstudenten oriënterende stages aan bij andere organisaties.