Nobelprijswinnaar Ben Feringa ereburger stad Groningen

GRONINGEN - Nobelprijswinnaar Ben Feringa is woensdagmiddag door burgemeester Peter den Oudsten benoemd tot ereburger van de stad Groningen. Daarnaast kreeg de Onderzoeksgroep Feringa de erepenning van de stad Groningen uitgereikt. Een en ander vond plaats tijdens de Nobel Prize Lecture in de Martinikerk.

Met het verlenen van het ereburgerschap en het toekennen van de erepenning spreekt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor de uitzonderlijke verdiensten van Ben Feringa en zijn onderzoeksgroep voor zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de stad.

Gulden Boek

Het ereburgerschap van de stad Groningen wordt toegekend wegens ‘buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren’. Sinds 2004 zijn de volgende personen als ereburger ingeschreven in het Gulden Boek:
  • Annie Tak
  • Dick Leutscher
  • Hans Alders
  • Jacques Wallage
  • koning Willem-Alexander en koningin Máxima
  • Frits van der Heide
  • Max van den Berg
Over Ben Feringa is de volgende tekst in het Gulden Boek opgenomen:
'Op 5 oktober werd bekend dat de Nobelprijs voor Scheikunde 2016 is toegekend aan professor Ben Feringa. Deze prestigieuze wetenschappelijke prijs ontvangt Ben Feringa als erkenning voor zijn baanbrekende werk aan de ontwikkeling van de eerste moleculaire motor. Ben Feringa is een briljant, inspirerend en gepassioneerd wetenschapper, die het belang van samenwerken met jonge mensen benadrukt. De onderzoeksgroep Feringa bestaat uit medewerkers uit vele landen. Sinds zijn aanstelling als hoogleraar zijn er tientallen onderzoekers bij Ben Feringa gepromoveerd. Ben Feringa is een uniek chemicus met een brede wetenschappelijke belangstelling. Hij is in Groningen opgeleid en heeft hier zijn gehele wetenschappelijke carrière gewerkt. De toekenning van de Nobelprijs 2016 is een prachtig moment voor de Nederlandse scheikunde. Ben Feringa is een geweldige ambassadeur voor de wetenschap en de stad Groningen. Het gemeentebestuur van Groningen is hem daarvoor veel dank verschuldigd.”

Onderzoeksgroep Feringa

Ben Feringa heeft er altijd – ook en vooral nadat hem de Nobelprijs werd toegekend - op gewezen dat niets zo bijdraagt aan succesvol onderzoek als samenwerken. Hij heeft steeds het grote belang van zijn onderzoeksgroep benadrukt. Daarom heeft het gemeentebestuur van Groningen besloten de erepenning van de stad Groningen toe te kennen aan de onderzoeksgroep van professor Ben Feringa. De erepenning van de Stad Groningen wordt toegekend wegens ‘uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen’. De penning is in 1940 ingesteld ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de stad Groningen. In het verleden waren er onder meer penningen voor FC Groningen, Stichting Noorderzon, Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, Eurosonic/ Noorderslag en de stichting Folkingestraat Synagoge.