Topklinische status Martini Ziekenhuis met lof verlengd

GRONINGEN - Het Martini Ziekenhuis in Groningen mag zich ook de komende 5 jaar een topklinisch opleidingsziekenhuis noemen. Dat bevestigde de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) vorige week na een uitgebreide visitatie.

STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich met topklinische zorg, opleiding en patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, en door hun focus op innovatie, medisch leiderschap en visie op de toekomst van de zorg. Het Martini Ziekenhuis is 1 van de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Zijn topklinische expertisegebieden zijn onder meer brandwonden, het bewegingsapparaat, oncologie, vasculaire zorg, allergie bij kinderen, interstitiële longziekten en het slaapcentrum.

Gretigheid

Jan van Dam, beleidsadviseur Topklinische zorg en Visitatie van de STZ: "Het was werkelijk een eer om achter de schermen van het ziekenhuis te kijken, de openheid in de gesprekken te ontmoeten en de gedrevenheid tot verbetering van de patiëntenzorg waar te nemen. Er was zelfs sprake van een gretigheid om terug te horen waar het beter kan. Het zou het onderling leren en inspireren binnen de STZ-ziekenhuizen ten goede komen als Martini zich met enige regelmaat als goed voorbeeld voor het land in STZ-verband zou presenteren."

Infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek

In het begeleidende rapport roemde de visitatiecommissie bijvoorbeeld de aanwezige infrastructuur voor het doen van wetenschappelijk onderzoek: ‘Echt een parel die ten onrechte niet als parel is beschreven in de voorbereidende documenten. Volkomen transparant, samenhangend, de zaakjes op orde en financieel volledig doorzichtig.’ Artsen en verpleegkundigen van het Martini Ziekenhuis zorgden in 2015 voor meer dan 120 wetenschappelijke publicaties.

Stimulerende mogelijkheden tot leren

In het gesprek met de opleidelingen kwamen het directe, laagdrempelige onderlinge contact en de stimulerende mogelijkheden tot leren en opleiden als bijzonder positief naar voren. Evenals het grote patiëntenaanbod, wat zorgt voor veel leerervaringen. Het Martini Ziekenhuis heeft 35 specialismen waarvan 16 met een erkende opleiding tot specialist en traint jaarlijks ongeveer 90 coassistenten en 60 arts-assistenten.

Van Swieten Instituut

Het Van Swieten Instituut is het expertisecentrum op het gebied van onderwijs, opleidingen & onderzoek van het Martini Ziekenhuis en coördineert alle activiteiten op dit gebied. Manager Martin de Graaff van het Van Swieten Instituut: "Het opleiden van zorgprofessionals betekent niet alleen dat je zelf volledig up-to-date moet zijn qua kennis en techniek, maar ook voldoende praktijkervaring moet hebben om anderen hierin te trainen. Mede dankzij de zorgprofessionals in opleiding zijn we als ziekenhuis in staat om voldoende patiëntenaantallen te zien en zo onze ervaring met de diagnose en behandeling van verschillende aandoeningen te blijven uitbreiden."

Verbeterpunten

Verbeterpunten zijn er ook. Het Martini Ziekenhuis kreeg het advies om jonge zorgprofessionals in opleiding meer te betrekken bij beleid en innovatie, de positie van verpleegkundigen te versterken en onderzoekers een podium te geven. Met initiatieven op het gebied van verpleegkundig leiderschap, de Santeon wetenschapsprijs en JongMartini worden al stappen in de goede richting gezet, maar dit behoeft volgens de STZ extra aandacht.

Visitatie

Een STZ-ziekenhuis wordt iedere 5 jaar gevisiteerd door een commissie van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Naast de specifieke STZ-thema's topklinische zorg, opleiding en onderzoek komen in de criteria ook de missie en de strategische beleidsplannen, governance, kwaliteit en veiligheid en mogelijke continuïteitsvraagstukken aan de orde. Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis: "De manier waarop in het Martini Ziekenhuis wordt samengewerkt tussen het ziekenhuisbestuur en de medisch specialisten heeft geleid tot een gezamenlijke visie op de strategie en ontwikkeling van het ziekenhuis met volle aandacht voor de topklinische thema’s. Dit is een krachtige basis om met ons zorgaanbod invulling te geven aan de zorgbehoefte van de inwoners van Groningen en omstreken."