Revalidatiecentra werken nauw samen voor excellente dwarslaesiezorg

GRONINGEN - UMCG Centrum voor Revalidatie in Haren/ Groningen is 1 van de 4 revalidatiecentra die gaan samenwerken om betere zorg te kunnen bieden aan patiënten met een dwarslaesie. De revalidatieartsen van de 4 centra ondertekenden hiertoe woensdag een samenwerkingsovereenkomst.

Hiermee ontstaat een goed samenhangend revalidatienetwerk in de 4 noordelijke provincies. De betrokken revalidatiecentra zijn UMCG Centrum voor Revalidatie in Haren/ Groningen, Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede, Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag en Vogellanden in Zwolle.

Zorgstandaard bij dwarslaesie

In Nederland leven ongeveer 12.000 mensen met een dwarslaesie. Patiëntenvereniging Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft samen met het Nederlands-Vlaams Dwarslaesiegenootschap een zorgstandaard ontwikkeld. Hierbij gaat het om ‘de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats’. Dicht bij huis waar dat kan, centraal waar dat moet als het gaat om complexe problematiek. Door het bundelen van de krachten kunnen de centra hieraan tegemoet komen voor de eerste revalidatiezorg, de vervolgrevalidatie en de nazorg.

Dwarslaesierevalidatie

In de eerste fase van dwarslaesierevalidatie gaat het om een zeer complexe intensieve hulpvraag die intensieve en gespecialiseerde behandeling vraagt. Deze revalidatiezorg wordt geboden door het UMCG Centrum voor Revalidatie (volwassenen) in Haren/ Groningen en Roessingh, Centrum voor Revalidatie (volwassenen en kinderen) in Enschede. In de tweede fase gaat het om adequate vervolgrevalidatie en nazorg waarbij ook dicht bij huis goede dwarslaesiezorg wordt aangeboden. Naast de bovengenoemde centra wordt deze zorg ook aangeboden door Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag) en Vogellanden (Zwolle). Deze laatste 2 centra kunnen altijd terugvallen op de expertise van de twee 2 centra in Enschede en Haren/ Groningen. Gezamenlijk bieden de 4 centra specialistische nazorg.

Kennisuitwisseling, opleiding en onderzoek

Naast de directe patiëntenzorg hebben de centra afgesproken nauw samen te werken op het terrein van kennisuitwisseling, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, netwerkontwikkeling en gezamenlijke belangenbehartiging. De eerste scholingsdag is al gepland. Op 9 december komen professionals van de revalidatieteams (artsen, fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van alle andere disciplines) uit de 4  centra naar Haren voor de eerste scholingsdag. In januari gaat de andere helft van de professionals naar Enschede.