OOG-TV | Stadjers positief over windenergie

Groningen - Stadjers zijn positief over windenergie in Stad. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente Groningen.

In de enquête vroeg de gemeente aan de inwoners van de stad naar hun mening over windenergie. De enquête is door 3.300 Stadjers ingevuld. Twee derde van de respondenten vindt de voordelen van windenergie belangrijker dan de nadelen. Met name jongeren zijn positief. De gemeente vroeg ook naar geschikte locaties voor de windturbines. Als meest geschikte locaties werden bedrijventerreinen genoemd. Ondanks het feit dat men windenergie belangrijk vindt wil 42% van de respondenten geen windturbine in hun directe omgeving. Op de vraag wat het plaatsen van een windturbine wel acceptabel zou maken wordt betrokkenheid bij het project, een bijdrage aan de leefomgeving en een financiële vergoeding genoemd. De gemeente neemt de uitkomsten van de enquête mee in de verdere ontwikkeling van windenergie in de stad. Het gemeentebestuur verwacht in het eerste kwartaal van 2017 een concreet plan aan te kunnen bieden.