Hoekpand Grote Markt/ Poelestraat: 'Merckt' favoriet publiek én vakjury

GRONINGEN - Het plan 'Merckt' van ontwikkelaar Mensenborgh heeft de ontwikkelcompetitie voor het hoekpand Grote Markt/ Poelestraat gewonnen.

Het ontwerp kreeg van het publiek de meeste stemmen en ook de vakjury wees het plan 'Merckt' aan als winnaar. De publieksenquête, die liep van 11 tot en met 20 november, trok veel belangstelling: in totaal brachten 20.419 mensen hun stem uit.

Ontwikkelcompetitie en publieksenquête

Voor het hoekpand Grote Markt/ Poelestraat werd een competitie uitgeschreven waaraan 3 ontwikkelaars deelnamen: Mensenborgh, NESK en PME/ Vastgoud. Op de publieksavond van 11 november presenteerden zij hun plannen. Meteen daarna ging de publieksenquête van start.

Stemverdeling

In totaal werden 20.419 stemmen uitgebracht. De stemverdeling is als volgt:
  1. Mensenborgh: 14.752 stemmen;
  2. NESK: 4.949 stemmen;
  3. PME/Vastgoud: 898 stemmen.

Vakjury

De vakjury was onder de indruk van de kwaliteit van alle 3 de plannen en heeft ze intensief getoetst. Naast de architectuur van het ontwerp beoordeelde de jury ook programma, bouwlogistiek en duurzaamheid. De vakjury kwam tot dezelfde winnaar en plaatste PME/Vastgoud op de tweede en NESK op de derde plaats.

Rijkheid en detaillering

De jury prijst in het plan van Mensenborgh onder meer de rijkheid en detaillering van het gebouw. Ook op de aspecten duurzaamheid en energie scoorde Merckt hoog. Bij het plan van PME/ Vastgoud sprak de jury veel waardering uit voor de architectuur van het pand, die volgens de jury een meerwaarde heeft ten opzichte van het beeldkwaliteitsplan. Van NESK prees de jury voor de duidelijke koers die deze ontwikkelaar gekozen had: het terugbrengen van groen in de stad. Uiteindelijk kwam zij met een unaniem advies aan burgemeester en wethouders: 'Merckt' van ontwikkelaar Mensenborg met het ontwerp van Powerhouse Company.

Koop- en realisatieovereenkomst

B en W nemen het advies van de vakjury en het publiek over. Dit betekent dat op korte termijn een koop- en realisatieovereenkomst gesloten wordt met Mensenborgh. In het voorjaar van 2017 wordt het huidige pand Grote Markt 30-33/ Poelestraat 2 gesloopt. Rond de zomervakantie van 2017 start de bouw van het complex. Voor de zomervakantie van 2018 is het casco van het pand gereed en eind 2018 volgt de oplevering.