Vastgoedontwikkelaars tekenen afnameovereenkomst met WarmteStad

GRONINGEN - Vastgoedontwikkelaars AMVEST en CBRE hebben woensdag met WarmteStad een afnameovereenkomst getekend voor aansluiting op het Warmtenet Noordwest.

Het gaat om 3 flats aan de Planetenlaan in de Groninger wijk Paddepoel. Hiermee worden alle 5 Planetenflats aangesloten op het warmtenet, dat wordt gevoed door een duurzame geothermiebron. Het totaal aantal aangesloten woningequivalenten (het gemiddelde energieverbruik van 1 huishouden per jaar) komt hiermee op 3631.

Belangrijke stap

Directeur WarmteStad Riksta Zwart: "De ondertekening van het contract tussen AMVEST, CBRE en WarmteStad vormt een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de bestaande warmtevoorziening en het bieden van betaalbare warmte in de stad. Samen realiseren we het alternatief voor Groningen!"

Lokale warmte

Het Warmtenet Noordwest levert op termijn duurzame, betaalbare en lokale warmte aan meer dan 10.000 huishoudens en bespaart daarmee jaarlijks 19.800 kiloton CO2. WarmteStad is momenteel met ruim 2300 woningequivalenten in de offertefase. Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: “Er is zicht op nog duizenden potentiële aansluitingen in de stad. Wij hebben er vertrouwen in dat er conform de business case 10.000 woningequivalenten in 2025 en 10.500 in 2030 zullen zijn aangesloten. In 2035 moet Groningen energieneutraal zijn. Aardwarmte gaat een belangrijke bijdrage hier aan leveren.”

Warmtebron

Begin 2017 wordt gestart met de aanleg van de warmtebron en het bijbehorende netwerk. Het eerste deel van het netwerk wordt aangelegd op Zernike Campus. In 10 jaar tijd moet het gehele netwerk gereed zijn en is het totaal van minimaal 10.500 woningequivalenten bereikt. WarmteStad is een initiatief van Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen.