OOG TV | “Democratie is best wel lastig”

GRONINGEN - Aandachtig werd er geluisterd in het klaslokaal op de tweede verdieping van het Willem Lodewijk Gymnasium dinsdagochtend. Op het programma stond een workshop over democratie en alles wat daar bij komt kijken.

“We hebben deze week een projectweek voor onze vijfdeklassers”, vertelt docent Ton Tromp van het WLG. “We bieden een groot scala aan workshops aan, waarbij er onder andere gekozen kan worden voor democratie. Voor de les hebben we een casus bedacht die door gastsprekers wordt toegelicht, en waar vervolgens over gediscussieerd kan worden.” De casus ging over de ondertunneling van de Paterswoldseweg. “Erg interessant”, vertelt leerling Bas van der Starre. “Ik had niet verwacht dat er zo veel bij kwam kijken.” Bas doet de uitspraak na het relaas aangehoord te hebben van Hans-Paul Kleinsma van Groningen Bereikbaar en twee buurtbewoners. De wijkbewoners vertellen namelijk dat het behoorlijk lastig was om inspraak te krijgen, en dat als je niet gesteund wordt door een politieke partij, je mening eigenlijk niet gehoord wordt. “Ik wist wel dat zo’n proces lang duurt, en dat het ook lastig is, maar ik sta wel een beetje versteld hoeveel moeite zoiets kan kosten.”