Opleidingen MWD en SPH Hanzehogeschool Groningen worden samen Social Work

GRONINGEN - De opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van de Hanzehogeschool Groningen worden met ingang van het studiejaar 2017/ 2018 samengevoegd tot de nieuwe bachelor Social Work.

Dit omdat professionals in de sociale sector door actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen steeds veelzijdiger taken krijgen. Daarnaast stijgt de vraag naar bredere inzetbaarheid.

Social Work

Op 1 september 2017 worden alle MWD- en SPH-studenten dus studenten Social Work. Ook de 2-jarige opleiding Associate degree Ervaringsdeskundige in de zorg, die gekoppeld is aan de bachelor SPH, valt dan onder de nieuwe bachelor. Afgestudeerden van deze Ad met schakelprogramma kunnen overstappen naar het derde jaar van de bachelor Social Work deeltijd. Met de start van deze nieuwe bachelor verdwijnt ook de numerus fixus. De graad op het diploma blijft hetzelfde, namelijk Bachelor of Social Work.

Opbouw van de opleiding

Het eerste jaar is een basisjaar om studenten een goed beeld te geven van alle zorgvraagstukken die een sociaal werker kan tegenkomen. Vanaf jaar 2 zijn er 3 majors:
  1. Jeugd - educatie, jeugd en gezin, opvoedingsrelaties, jeugdhulp en jeugdzorg;
  2. Zorg - (langdurige) begeleiding, ondersteuning, hulpverlening en behandeling;
  3. Welzijn/samenleving - ondersteuning aan mensen in de context van hun wijk of dorp.
Jaar 3 is een stagejaar en in jaar 4 volgt de student verdiepingsprogramma’s en doet praktijkgericht onderzoek.