Gezamenlijke Groninger aanpak ter voorkoming van kindermishandeling

GRONINGEN - De gemeente Groningen heeft, net als alle andere gemeenten in de provincie Groningen, de intentieverklaring 'De 10 van Noord' ondertekend. De Groninger gemeenten hebben zich met de ondertekening verbonden aan een gezamenlijke aanpak ter voorkoming, signalering en bestrijding van kindermishandeling.

De Groninger gemeenten gaan 10 acties uitvoeren om kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden. Ze gaan voorlichting over mishandeling en digitale veiligheid geven aan kinderen en ouders, een meldcode hanteren en opvoedondersteuning aanbieden aan ouders. Ook bieden de gemeenten preventieve hulp aan zwangere vrouwen en begeleiden ze risicogezinnen.

Wegkijken is voorbij

Jeugdwethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen: “Deze afspraken zijn een keerpunt in de aanpak van kindermishandeling. De 23 gemeenten zijn het er alle over eens dat wegkijken voorbij is. We hebben gezamenlijke doelen en we gaan aan de slag, met aandacht voor preventie, goede afstemming, registratie en ondersteuning van risicogroepen. Samen gaan we voor een veilige leefomgeving voor alle kinderen in Groningen. Scholen, zorginstellingen en inwoners worden nadrukkelijk gevraagd om te helpen dit voor elkaar te krijgen.”

Week tegen de kindermishandeling

De ondertekening van ‘De 10 van Noord’ is een de activiteiten in het kader van de Week tegen Kindermishandeling; van 14 tot en met 20 november. Verder starten circa 500 ambtenaren deze week met een cursus hoe ze kindermishandeling beter kunnen herkennen. Het gaat om medewerkers die bij inwoners van de gemeente Groningen achter de voordeur komen, zoals leerplichtambtenaren en wmo-consulenten. Op basis van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leren ze stapsgewijs om signalen en risico’s in kaart te brengen, gesprekken met ouders aan te gaan en eventueel hulp te organiseren.

Snelkookpan-sessie

In het Grand Theatre staat een creatieve snelkookpan-sessie gepland. Muzikanten, schrijvers, beeldend kunstenaars en vormgevers buigen zich hierin over de vraag hoe de gemeente het onderwerp kindermishandeling op een creatieve en aansprekende manier onder de aandacht van het publiek kan brengen. Het nieuwe gedicht over kindermishandeling van kinderdichter Emma Bos maakt in ieder geval onderdeel uit van de campagne.

Last resort

Verder heeft burgemeester Peter den Oudsten zich beschikbaar gesteld als ‘last resort’ voor mishandelde en misbruikte kinderen. Dit betekent dat Den Oudsten beschikbaar is voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien en het idee hebben dat zij nergens met dit signaal terecht kunnen.