Doorlopende leerlijn voor cursisten Noorderpoort Educatie

GRONINGEN - Noorderpoort Educatie heeft van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 3 opleidingen een diploma-erkenning gekregen. Het gaat om opleidingen Nederlandse taal en rekenen die gericht zijn op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs.

Het betreft de volgende opleidingen:
  • Nederlandse taal, ingang beroepsonderwijs, 2F;
  • Rekenen, ingang beroepsonderwijs, 2F;
  • Nederlands als tweede taal, basisniveau Nederlandse taal, 2A.
De diploma-erkenning is voor trajecten waaraan laaggeletterde cursisten deelnemen, zowel allochtoon als autochtoon.

Toelatingsbewijs

Met deze diploma-erkenning kunnen cursisten aantonen dat zij zich taal en rekenen op een bepaald niveau eigen hebben gemaakt. Voor de cursisten van Noorderpoort fungeert de erkenning als een soort toelatingsbewijs, waarmee zij gemakkelijker kunnen doorstromen naar het beroepsonderwijs.

Doorlopende leerlijn

De diploma-erkenning betekent derhalve veel voor de cursisten van Noorderpoort. "Dankzij deze erkenning wordt een doorlopende leerlijn mogelijk gemaakt en krijgen onze cursisten een kansrijkere toekomst in het beroepsonderwijs", stelt directeur Peter Zwarter van Noorderpoort Entree & Educatie.