Tweederde Stadjers is vóór windenergie

GRONINGEN - Ongeveer tweederde (61,5%) van de Stadjers vindt dat de voordelen van windenergie zwaarder wegen dan de nadelen. Dit blijkt uit een peiling die de gemeente Groningen onlangs heeft uitgevoerd.

95 % van de respondenten vindt het belangrijk dat de gemeente Groningen werkt aan het opwekken van duurzame energie. Meer dan de helft van de respondenten vindt het zelfs heel belangrijk. Wethouder Mattias Gijsbertsen: "Het blijkt dat voornamelijk inwoners tot 35 jaar vaker voordelen van windenergie zien. Windenergie raakt nooit op en daarom is het onmisbaar als energiebron om te komen tot een energieneutraal Groningen in 2035."

Op afstand van woningen

Bijna alle respondenten vinden dat windmolens op zodanige afstand van woningen moeten worden geplaatst dat er zo min mogelijk overlast is. Toch staan veel Stadjers neutraal (29 %) of zelfs positief (28 %) tegenover windmolens in de eigen woonomgeving.

Windenergie raakt nooit op

Het meest genoemde voordeel (80 %) van windenergie is dat het nooit op raakt. Als nadeel geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat ze windmolens niet mooi vinden en dat de molens (teveel) geluid produceren. Respondenten tot 35 jaar zien vaker de voordelen van windenergie, respondenten vanaf 50 jaar zien iets vaker de nadelen.

Investeren in windmolens

Ongeveer eenderde van de respondenten zou willen investeren in windmolens in Groningen. Tweederde van de respondenten vindt dat de opbrengsten van windenergie moeten worden besteed aan het energiezuinig maken van woningen. Iets meer dan de helft vindt dat de opbrengsten moeten worden besteed aan het verminderen van woonlasten.

Bedrijventerrein

De meeste mensen zien een bedrijventerrein als een geschikte plek voor windmolens. Ook plaatsing langs een (snel)weg, rivier of kanaal wordt vaak genoemd. Een grote meerderheid ziet liever geen windmolens in natuurgebieden of in de omgeving van erfgoed. Driekwart vindt ook dat windmolens zoveel mogelijk bij elkaar op 1 locatie moeten worden geplaatst.

Energieneutraal

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Op basis van de huidige kennis is windenergie onmisbaar om die ambitie te halen. Reden voor de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente de mening van inwoners over windenergie te peilen. In totaal hebben 3300 mensen de enquête ingevuld, onder meer via het Stadspanel. Het volledige rapport is te downloaden via www.os-groningen.nl.