Gemeente Groningen is klaar voor de winter

GRONINGEN - De gemeente Groningen is vrijdag gestart met het winterrooster gladheidsbestrijding. Dat betekent dat per strooironde steeds 25 medewerkers dag en nacht inzetbaar zijn om de wegen en fietspaden in gemeenten Groningen sneeuw- en ijsvrij te houden.

Ruim 100 medewerkers zijn vanaf vrijdag bij toerbeurt dag en nacht oproepbaar om vaste routes begaanbaar te houden: de grote doorgaande wegen, busbanen, ontsluitingswegen en fietspaden in de gemeente Groningen. Deze routes worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De strooiroutes zijn te vinden op de website van de gemeente Groningen: gemeente.groningen.nl/gestrooide-wegen-bij-gladheid.

1300 ton zout

Vorig jaar zijn de medewerkers er 28 keer op uit geweest om de wegen en fietspaden begaanbaar te houden. Daarbij is 1300 ton zout gestrooid. Dit zout is gemengd met een volledig biologisch afbreekbaar anti-klontermiddel.