Symposium jarig GHD Ubbo Emmius in Martinikerk

GRONINGEN - Het Groninger Historisch Dispuut (GHD) Ubbo Emmius houdt woensdag 23 november een openbaar symposium in de Martinikerk in Groningen. Thema is: 'Het Goede Leven'.

De studievereniging van de studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen legt in dit symposium met 3 sprekers een link tussen heden en verleden. Geluk en alles wat daarmee samenhangt komt daarbij aan de orde.

Simon Gusman

Filosoof drs. Simon Gusman van de Radboud Universiteit Nijmegen zal uitleggen hoe uit de populariteit van avonturen in films, reclames en televisieseries onze hang naar avontuur naar voren komt, en de wens om te geloven dat de pieken en dalen van ons leven deel uitmaken van een plot.

Bert van den Berg

Classicus dr. Bert van den Berg van Universiteit Leiden vertelt dat de kwestie van het goede leven centraal stond binnen de antieke filosofie: wat is het ware geluk en hoe kan dat bereikt worden? In zijn lezing zal Van den Berg met name ingaan op de ideeën van Aristoteles over het menselijke geluk en de vraag hoe relevant zijn opvattingen nog zijn aan het begin van de 21ste eeuw.

Catrien Santing

Hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Catrien Santing van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat leefregels uit de oudheid vanaf de late middeleeuwen weer door grote groepen mensen werden gelezen en toegepast. Dat leidde tot het veelgelezen genre van de regimen dat tips bevatte om mooier, ouder en dus gelukkiger te worden, of waarin te lezen viel hoe men uiteindelijke betekenisvol dood kon gaan. Het symposium is onderdeel van een lustrumweek ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van GHD Ubbo Emmius. Het symposium duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Entree: 5 euro.