UMCG onderzoekt rol zelfcompassie in leven mensen met diabetes type 2

GRONINGEN - Het UMCG start een onderzoek naar de rol van zelfcompassie (lief zijn voor jezelf) in het leven van mensen met diabetes type 2.

Veel bewegen, gezond eten, medicijnen innemen: zomaar een greep uit de vele behandelvoorschriften voor mensen met diabetes type 2. Wie zich strikt aan aan deze voorschriften houdt, kan diabetes goed onder controle houden. De praktijk leert echter dat veel mensen hier moeite mee hebben.

Schaamte, boosheid of frustratie

Stel, het is iemand met diabetes type 2 een keer niet gelukt om te gaan sporten of hij/ zij is vergeten zijn/ haar glucose te controleren. Een veelvoorkomende reactie in zo’n situatie is schaamte, boosheid of frustratie. Dit heeft vaak een negatieve invloed op het humeur, maar ook op de motivatie om goed voor zichzelf te blijven zorgen. In plaats van te oordelen en zichzelf te bekritiseren, kan de diabeticus er ook voor kiezen zijn of haar ‘slippertje’ te accepteren en lief te zijn voor zichzelf. Hij of zij is niet de enige die wel eens de mist in gaat. Het aannemen van deze warme en begripvolle houding wanneer iemand het moeilijk heeft, als iemand faalt, of als iets niet bevalt aan zichzelf, wordt zelfcompassie genoemd.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op mensen in de leeftijd van 18 jaar en ouder die minstens 1 jaar diabetes type 2 hebben. Wee mee wil doen, kan op www.unipark.de/uc/diabetestype2_zelfcompassie een vragenlijst invullen. Belangstellenden kunnen ook deelnemen aan een interview of dagboekstudie. Voor meer informatie: Marlous Pama, tel. 050-  361 6907 of m.r.pama@umcg.nl.