Nieuwe opleidingen op faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG

GRONINGEN - De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG biedt vanaf september 2017 nieuwe opleidingen aan, zowel in de bachelor- als in de masterfase.

De bacheloropleiding Religiewetenschappen wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. De RUG is dan de enige universiteit in Nederland waar deze opleiding in het Engels te volgen is. Dr. Sipco Vellenga, directeur onderwijs aan de faculteit: "Wij investeren in de internationale oriëntatie van studenten. Zij worden uitgedaagd hun verschillende culturele achtergronden te vergelijken. In colleges spelen docenten daarop in."

Nieuwe masterprogramma's

Verder zal de faculteit 2 nieuwe masterprogramma’s aanbieden: Religion and Cultural Heritage en Religion and Pluralism, Ancient & Modern. Bij Religion and Cultural Heritage zal de nieuw aangetrokken Amerikaanse wetenschapper dr. Todd Weir een belangrijk onderdeel van het onderwijs op zich nemen. Weir: "Religie ligt aan de basis van elke cultuur en de bestudering van religie helpt ons belangrijke vragen te stellen over hoe wij omgaan met ons erfgoed. Onze gezamenlijke expertise maakt dat wij christelijk erfgoed in een brede context kunnen plaatsten, inclusief die van andere religieuze tradities en zelfs van secularisme."

Religieuze diversiteit

Voor de masteropleiding Religion and Pluralism, Ancient & Modern is de vooraanstaande Britse hoogleraar Oude Mediterrane Religies en Culturen Steve Mason aangetrokken. De studie richt zich op de relaties tussen joden, christenen en moslims in de oudheid en hoe deze relaties onze moderne maatschappij hebben gevormd. "Religieus pluralisme is nog nooit zo actueel geweest. Religieuze interacties nemen in westerse maatschappijen een belangrijke plaats in", weet Mason. "Het unieke van deze opleiding is dat we actuele thema’s als tolerantie en acceptatie van religieuze minderheden, of juist het gebrek daaraan, koppelen aan een uitgebreide studie van de antieke oorsprong van de drie monotheïstische religies met veel aandacht voor de politieke benadering van religieuze minderheden toen en nu."

Religie, Conflict en Globalisering

De bestaande masteropleiding Religion, Conflict and Globalization komt per 1 september 2017 met een nieuw programma waarbij studenten zich kunnen specialiseren in 3 verschillende thema’s: ‘Migratie’, ‘Gender’ en ‘Religie, Conflict en Vredesopbouw’.

Lerarenopleiding

Ook nieuw is de 2-jarige opleiding tot leraar eerste graad aan het voortgezet onderwijs in Godsdienst en Levensbeschouwing. Deze nieuwe educatieve master zal hoogstwaarschijnlijk ook per 1 september 2017 van start gaan.

Open dagen

De RUG heeft voor vrijdag 11 november een open dag voor al haar bacheloropleidingen georganiseerd. Dan zal ook een presentatie worden gegeven over de nieuwe Engelse opleiding Religiewetenschappen en de opleiding Theologie. Op 25 november houdt de faculteit een voorlichtingsdag over al haar masterprogramma’s. Naast de al genoemde masteropleidingen, kunnen studenten zich ook opgeven voor voorlichtingsrondes over Geestelijke Verzorging en de Research Master Theology & Religious Studies.