Gemeenteraad debatteert over begroting van bijna 1 miljard

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen debatteert woensdag 9 november over de gemeentebegroting. De conceptbegroting met de plannen van B en W voor 2017 gaat over een kleine 1 miljard euro.

In de gemeentebegroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Ook de voorstellen van B en W voor nieuwe investeringen staan erin. Zo is 9 euro miljoen voor vernieuwing in de zorg beschikbaar, waaronder de ontwikkeling van de WIJ-teams. Ook gaat er 10 miljoen euro naar investeringen naar stedelijke ontwikkeling. 2 miljoen daarvan gaat naar een grondige verbouwing van het Scheepvaartmuseum, 2 miljoen naar de ontwikkeling van het ‘cultuurcluster’ Ebbingekwartier.

Doorklikbare begrotingswebsite

De gemeentebegroting is voor het tweede jaar niet meer een boekwerk van honderden pagina’s maar een gebruiksvriendelijke, doorklikbare website: begroting.groningen.nl. Die maakt het voor Stadjers veel gemakkelijker om te zien waar de ongeveer 1 miljard euro op de begroting aan wordt besteed.

Begrotingsraad

Aan het eind van de vergadering stelt de gemeenteraad de begroting vast, al dan niet gewijzigd. Tijdens het zogeheten Voorjaarsdebat voor de zomervakantie hebben de verschillende politieke partijen aangegeven wat hun keuzes zouden zijn voor de nieuwe begroting. De fracties kunnen tijdens het begrotingsdebat van vandaag laten weten of ze vinden dat B en W voldoende hebben geluisterd en hun wensen voldoende in de begroting heeft verwerkt. Met amendementen kunnen zij proberen een meerderheid in de raad proberen te vinden om onderdelen van de begroting nog te veranderen. Traditiegetrouw worden tijdens het begrotingsdebat veel moties ingediend met verzoeken van partijen aan het college.

Tarievennota

Op het eind van de vergadering staat ook de Tarievennota met de tarieven voor bijvoorbeeld de ozb, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en parkeren bij automaten op de agenda. De gemeenteraadsvergadering begint vanwege de veelheid aan onderwerpen in de begroting al om 15.00 uur, in het stadhuis op de Grote Markt. De ‘Begrotingsraad’ is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad.