Jonge Socialisten pleiten voor veiliger Gelkingestraat

GRONINGEN - De Jonge Socialisten in Groningen vinden dat actie moet worden ondernomen om de veiligheid van voetgangers en fietsers in de Gelkingestraat te garanderen.

De Jonge Socialisten stellen dat het soms levensgevaarlijk is om te voet of met de fiets in de Gelkingestraat te verkeren. De riskante situatie wordt volgens de Jonge Socialisten grotendeels veroorzaakt door de geringe breedte van de straat. Dit wordt mede in de hand gewerkt door de slechte afbakening van het looppad en het ontbreken van een fietspad, stellen ze.

Inrichting straat onveilig

"Wat we zien is dat de situatie in de straat simpelweg te onveilig is op dit moment. De snelheid van bussen lijkt te hoog voor de inrichting van de straat. In een straat als deze, die aanzienlijk nauw is, waar de bus de volledige breedte inneemt en waar de stoep niet op significante wijze wordt gescheiden van de rijweg, kan het als snel tot gevaarlijke taferelen leiden", stelt voorzitter Rico Tjepkema.

Uit onverwachte hoek

De politieke jongerenorganisatie wijst hierbij ook op andere factoren die de problematiek versterken. Zo kan het volgens de Jonge Socialisten voor buschauffeurs lastig zijn om voetgangers te spotten die de straat via een zebrapad oversteken. “Het gevaar kan voor buschauffeurs letterlijk uit onverwachte hoek komen, als uitgaand publiek de straat oversteekt of bewandelt. Met de invoering van de nieuwe route voor de bussen medio 2017, worden de problemen grotendeels opgelost. Het is echter gewichtig dat er tot die tijd ook gepaste maatregelen genomen worden", zegt Tjepkema.