Reparatie Oostersluisbrug in Groningen in zomer 2017

GRONINGEN - De Oostersluisbrug in Groningen wordt in de zomer van 2017 gerepareerd. Eigenaar en beheerder Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen de Oostersluisbrug in de zomervakantie aan te pakken om de overlast voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken.

De zuidelijke brug bij de Oostersluis werd op 12 juli aangevaren door een binnenvaartschip. Door de botsing raakte het brugdek ontzet, waardoor de brug moest worden afgesloten voor het wegverkeer. Na tijdelijke herstelmaatregelen kon het (lichtere) wegverkeer na een aantal weken weer gebruik maken van de brug. Voor het definitieve herstel was nader onderzoek nodig.

Reparatie van de val

De afgelopen periode werd een aantal alternatieven beoordeeld. De uiteindelijke keuze voor het herstel van de brug viel op de reparatie van de val (brugdek) in een werkplaats. Deze variant kreeg de voorkeur vanwege de kwaliteit van het herstel, de robuustheid van het ontwerp, de beschikbaarheid van de weg en de te verwachten hinder. Met name het feit dat weg- en scheepvaartverkeer en omwonenden bij deze variant de minste hinder zullen ondervinden telde zwaar. Andere opties, zoals het er plekke herstellen van de brug, zouden tot veel meer overlast voor de omgeving leiden.  Een totale vervanging van de brug is niet alleen kostbaar, maar kan bovendien niet worden gerealiseerd voordat de werkzaamheden aan de Ring Zuid van start gaan. Daardoor zou onaanvaardbaar veel verkeershinder ontstaan. Reparatie tijdens de komende kerstperiode is niet mogelijk omdat de vakantieperiode te kort is.

Brugdek verwijderd

Het brugdek wordt in de zomer tijdens een weekeinde verwijderd. Vervolgens repareert de aannemer het dek in de werkplaats. Deze werkzaamheden duren circa 7 weken. Daarna wordt het brugdeel weer teruggeplaatst, opnieuw in een weekend. Tijdens het verwijderen van de val en het plaatsen de gerepareerde val zal het scheepvaartverkeer gestremd zijn.

Zuidelijke brug gestremd

De zuidelijke brug is gedurende de gehele schoolvakantieperiode gestremd voor het wegverkeer, evenals afgelopen zomervakantie. Gedurende de reparatieperiode kan het verkeer gebruik maken van de noordelijke brug. Daarnaast zal een alternatieve omleidingsroute worden geadviseerd. Afgelopen zomer is gebleken dat de overlast van vaar- en wegverkeer op deze wijze beperkt blijft. Er hebben zich geen grote files of opstoppingen voorgedaan.