4 ton subsidie voor projecten voor beschermd wonen en opvang

GRONINGEN - De gemeente Groningen verstrekt circa € 400.000 subsidie aan 7 projecten die in stad en provincie op een vernieuwende manier invulling geven aan beschermd wonen en opvang.

De basis van de projecten bestaat uit verzorging en onderdak voor alle cliënten. Daarnaast is er aandacht voor het oplossen van problemen van klanten die de zelfredzaamheid belemmeren. Het gaat dan om het begeleiden naar werk of opleiding, het vergroten van het sociale netwerk of het ondersteunen naar een zelfstandig bestaan van de cliënt. De ingediende projecten zijn deze zomer door diverse wethouders en raadsleden uit de provincie beoordeeld. Hierbij moesten de aanvragers vooral aangeven wat er vernieuwend is aan hun project en hoe zij de pilot gaan inbedden in hun regulier zorgaanbod. Ook werd de indieners gevraagd hoe zij zelf de voortgang en resultaten van het project willen monitoren.

Innovatieve pilots

Uiteindelijk zijn 7 voorstellen gehonoreerd. De innovatieve pilots maken onderdeel uit van het meerjarenprogramma ‘Van Beschermd Wonen naar begeleiding op maat’. Deze regeling voert Groningen als centrumgemeente uit voor de 23 Groninger gemeenten. Verantwoordelijk wethouder Ton Schroor: “Vernieuwing in de zorg is een speerpunt. Dit innovatieatelier beschermd wonen laat op een mooie manier zien welke innovatieve ideeën er in de samenleving zijn. Ik ben blij met deze prachtige initiatieven die leiden tot een cultuur waar mensen elkaar ondersteunen en meer verantwoordelijkheid nemen voor elkaar”.

7 projecten

ZIENN gaat binnen haar pilot dak- en thuisloze jongeren een instapwoning aanbieden. Bedoeling is dat de jongere vervolgens wordt begeleid naar een reguliere woning. Zowel NOVO als Stichting Stoot wil het sociale netwerk van klanten vergroten via sport en bewegen. Doel is een betere deelname aan de samenleving. 4 projecten hebben betrekking op het combineren van wonen en werken. Voor Werkpro geldt dat zij zich bij het eerste project richt op jongeren. Het tweede project concentreert zich op opleiding en werk in de zorg voor ex-prostituees en wonen voor oudere drugsverslaafden. Terwille zet bij haar woonvoorziening 'MienStee' voormalig daklozen in die vanuit hun eigen ervaring projectdeelnemers kunnen begeleiden. Questcoach gebruikt, tot slot, de samenwerking met studenten en nieuwe Nederlanders om de zelfredzaamheid van haar cliënten te verbeteren.