Voorlichtingsbijeenkomst hoger onderwijs voor vluchtelingen

GRONINGEN - Hanzehogeschool Groningen start maandag 21 november voor de tweede keer de Grotius-minor. Vluchtelingen komen met dit onderwijsprogramma in contact met het Nederlands hoger onderwijs. Donderdag 3 november wordt een voorlichtingsbijeenkomst over de minor gehouden.

De Grotius-minor wil vluchtelingen in contact brengen met het Nederlandse hoger onderwijs, waardoor ze een stap vooruit kunnen zetten in het integratie- en inburgeringsproces. De minor leidt niet op tot een diploma en geeft geen recht op een vervolgopleiding of baan. Wel ontvangen de cursisten bij voldoende prestatie een schriftelijk bewijs van deelname dat mogelijk later gebruikt kan worden bij een vervolgstudie. In de vorige editie zijn 40 deelnemers met 13 verschillende nationaliteiten gestart, waarvan uiteindelijk 30 een certificaat behaalden.

Verblijfsplaats in Noord-Nederland

De Grotius-minor is bedoeld voor vluchtelingen die op dit moment een verblijfsplaats hebben in Noord-Nederland, die in staat zijn om op hoger onderwijsniveau te studeren en voldoende beheersing hebben van de Nederlandse taal (minimaal B1-B2 niveau). Het bestuur van de Hanzehogeschool Groningen biedt de minor aan en stelt lesruimtes beschikbaar. Docenten en medewerkers zetten zich deels vrijwillig in.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op de locatie Marie Kamphuisborg van de Hanzehogeschool Groningen wordt donderdag 3 november van 15.00 tot 17.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst gehouden, gevolgd door intakegesprekken.