3 miljoen euro subsidie voor bouw innovatiecentrum op Zernike Campus

GRONINGEN - Triade/ Hanzeborg krijgt een subsidie van bijna 3 miljoen euro van de provincie voor de bouw van een nieuw innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen.

Het nieuwe gebouw is bedoeld voor laboratoria en kantoren voor bedrijven op het snijvlak van landbouw en chemie. In het innovatiecentrum kunnen ongeveer 150 mensen aan de slag. De bouw van het centrum moet volgend jaar starten en moet voor de zomer van 2018 klaar zijn. In totaal kost de bouw van het centrum bijna 15 miljoen euro.

Bio-economie

Het innovatiecentrum moet een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor vernieuwende bedrijven die zich bezighouden met bio-economie. Voorbeelden van bio-economie zijn onderzoek naar mogelijkheden van hernieuwbare (natuurlijke) grondstoffen voor hoogwaardige toepassingen zoals groene chemicaliën en het winnen van energie uit restproducten. Met de bouw van het innovatiecentrum ontstaat een moderne onderzoeksfaciliteit voor bedrijven die actief zijn op het snijvlak van landbouw en groene chemie. Met een locatie op de Zernike Campus in Groningen staat het centrum tussen allerlei onderwijsinstellingen, zoals de RUG, de Hanzehogeschool en Noorderpoort, die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied. De ontwikkelafdeling van aardappelzetmeelbedrijf AVEBE heeft al belangstelling getoond om ruimte in het nieuwe centrum te huren. Doordat AVEBE kiest voor Groningen en niet voor een vestiging elders in Nederland, blijft werkgelegenheid voor het Noorden behouden.

REP

De subsidie komt uit het budget Rijkseconomisch Programma Zuiderzeelijn (REP-ZZL), de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.