Bussen naar zuidzijde Hoofdstation

GRONINGEN - De samenwerkende partijen binnen Groningen Spoorzone willen een volledig busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen aan de noordzijde.

Zij willen hiermee invulling geven aan de wens om in Groningen 1 OV-knoop te realiseren voor zowel bus- als treinreizigers. Het nieuwe busstation kan naar verwachting vanaf 2021 in gebruik worden genomen.

Efficiënt busstation

Volgens de samenwerkende partijen kan aan de zuidzijde van het Hoofdstation een efficiënt en toegankelijk busstation worden gerealiseerd. De ruimte aan de noordzijde is te beperkt om verdere groei van het aantal reizigers mogelijk te maken. Bovendien is het huidige busstation slecht toegankelijk voor minder validen, zijn de bushaltes te klein om de vele reizigers te herbergen en is de verkeerssituatie op de Stationsweg - ter hoogte van de Werkmanbrug - zeer complex waardoor regelmatig onveilige situaties ontstaan. Een busstation aan de zuidzijde kent deze nadelen niet.

Gestrekt busstation

De gemeenteraad nam al in 2014 het besluit 6 haltes aan de zuidzijde van het Hoofdstation te realiseren. Deze bushaltes zijn bedoeld voor de HOV-bussen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) komend vanuit het westen. Een volwaardig busstation aan de zuidzijde is via de verkorte busonderdoorgang ook vanuit de oostkant bereikbaar. Voor de westkant worden momenteel verschillende varianten uitgewerkt. Het nieuwe busstation moet een lang 'gestrekt' busstation worden. Een van de grote voordelen hiervan is dat de busreizigers de busbaan niet hoeven over te steken, en direct gebruik kunnen maken van de nieuwe reizigerstunnel of de fietsenstalling aan de zuidzijde kunnen binnengaan om hun reis te vervolgen. Samen met de verbouwing van de treinperrons wordt zo 1 OV-knoop gerealiseerd, voor zowel bus- als treinreizigers.

Definitief bestemmingsplan Hoofdstation

Samen met het voorstel voor de verplaatsing van het busstation heeft de gemeenteraad ook het definitieve bestemmingsplan Hoofdstation en een update van het maatregelenpakket HOV-Visie ontvangen. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid op de locatie van het huidige Post-NL pand een busonderdoorgang met groene inpassing te realiseren. Daarnaast biedt het plan aan de westkant van het Hoofdstation de mogelijkheid voor een Kiss and Ride, een taxistandplaats en ruimte voor ongeveer 800 fietsparkeerplekken. Overleg met omwonenden heeft geresulteerd in een schetsontwerp voor een parkachtige omgeving op de locatie van het huidige PostNL-pand. Dit wordt meegegeven aan de aannemer die te zijner tijd aan de slag gaat op de locatie.

Inloopbijeenkomst

In de Puddingfabriek in Groningen wordt woensdag 16 november een inloopbijeenkomst over de plannen gehouden, tussen 19.30 en 21.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op de website van Groningen Spoorzone: www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone.