Honderden zonnepanelen voor waterschap Noorderzijlvest

GARMERWOLDE - Directie- en projectleden van BAM Bouw en Techniek en waterschap Noorderzijlvest kwamen maandag bijeen op rioolwaterzuivering Garmerwolde. De zuivering is 1 van de 5 waterschapslocaties waar BAM de komende maanden zonnepanelen plaatst.

De in totaal 834 zonnepanelen leveren naar verwachting zo’n 185 Kw per jaar aan energie. Vergelijkbaar met het verbruik van 60 huishoudens. Op Garmerwolde liggen de eerste panelen nu klaar.

Duurzaamheidsbeleid Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest werkt vanuit verschillende thema’s aan duurzaamheid; van duurzaam inkopen van artikelen tot gebruiken van groene energie. Van het verminderen van de CO2-uitstoot tot sociale arbeidsparticipatie. Het beleid van het waterschap is er op gericht projecten op een duurzame wijze uit te voeren. Een van de concrete doelstellingen is om in 2020 40 % van het energieverbruik zelf op te wekken. Voor een groot deel door het winnen van biogas uit afvalwater. En voor een deel met zonne-energie. Het uiteindelijke doel is energieneutraal te worden.

Waterschapshuis Groningen

BAM plaatst dit najaar 834 zonnepanelen op de werkplaatsen Leek en Onderdendam, de rioolwaterzuiveringen Leek en Garmerwolde, en op het dak van het waterschapshuis in Groningen. BAM verzorgt de komende 15 jaar ook het beheer- en onderhoud.

SDE+ subsidie

Noorderzijlvest realiseert dit project met behulp van SDE+ subsidiegeld. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energievoorziening. Met deze subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.