Inloopbijeenkomst over plannen voor éénrichtingsverkeer op Herebrug

GRONINGEN - De gemeente Groningen houdt een inloopbijeenkomst over haar plannen voor het instellen van éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op de Herebrug. Deze bijeenkomst vindt donderdag 3 november van 17.00 tot 20.00 uur plaats in de Remonstrantse kerk in Groningen.

De gemeente wil het éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op de Herebrug medio 2017 instellen. De rijrichting vanuit de binnenstad naar de Hereweg komt daarbij te vervallen. De gemeente wil graag éénrichtingsverkeer op de Herebrug om doorstroming op de Stationsweg te bevorderen en het verkeer te spreiden. Daarnaast wil ze het mogelijk maken dat bussen sneller van het Hoofdstation naar het Zuiderdiep (en v.v.) kunnen rijden. Tot slot wil ze fietsers meer ruimte te bieden op de Herebrug.

Rijbaanindeling

Om een en ander te realiseren komt er een nieuwe rijbaanindeling op de Herebrug, waarbij de autorijbaan vervalt vanuit de binnenstad en een bredere fietsstrook wordt aangelegd. Verder wordt de rijrichting rondom de Parkeergarage Museum Centrum omgedraaid en komt een ‘rechtsaffer’ vanaf de Heresingel richting de Oosterbrug.