Voormalig Suikerfabriek-terrein wordt ‘stadsdeel van de toekomst’

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen hebben hun lange termijnplan voor het voormalige Suikerfabriek-terrein gepresenteerd.

De ambitie is een nieuw stadsdeel dat zelfvoorzienend is in de energiebehoefte en op een slimme manier groeit.

Verschillende woningbouwprogramma's

Wethouder Roeland van der Schaaf: "De omvang van het terrein en de verschillende sferen en milieus bieden volop kansen om verschillende woningbouwprogramma’s en functies een plek te geven. Van het stedelijk fabrieksterrein tot de waterrijke vloeivelden. Beoogde blikvangers zijn de Energy Tower en de Silo-kathedraal. Deze markeren de geschiedenis op een hedendaagse manier."

Bereikbaarheid

Het terrein moet aantrekkelijker worden door het beter bereikbaar te maken. Er komen verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen het gebied en de binnenstad, een autoverbinding Vinkhuizen - Hoendiep - Peizerweg en meerdere oversteken over het Hoendiep. Een nieuwe groene ‘Parkweg’ maakt het Stadspark beter toegankelijk aan de noordzijde.

Zelfvoorzienend

Het terrein van de Suikerfabriek leent zich volgens B en W voor het experiment van de Smart City. Klassieke nutsvoorzieningen – gas, elektriciteit, water en riolering – veranderen in een ander, meer 21ste-eeuws aanbod van elektriciteit, internet, water en riolering. In de tijdelijke fase is te zien dat partijen samenwerken om van werkplaatsen, ateliers, kantoorruimtes, biologische horeca, verschillende podia, eetbare tuinen, kassen, festivals en studio’s, een energiepark te vormen: de basis voor een volledig duurzame en zelfvoorzienende nederzetting.

Blikvangers

De gemeente heeft twee blikvangers voor ogen: de Silo-kathedraal en een innovatieve toren die energie opwekt in plaats van energie uit te stoten. De Silo-kathedraal van RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] legt de fundamenten (palen) van de oude fabriek bloot en biedt een parklandschap voor ontmoeting en recreatie. De energietoren, naar een idee en ontwerp van architect Wolff Prix (Coop Himmelblau), verwijst naar de 95 meter hoge schoorsteen. B en W verkennen de haalbaarheid van deze ideeën. Van der Schaaf: "Komend jaar werken we deze visie met bewoners, ondernemers en organisaties verder uit tot concrete voorstellen. Daarna volgen de eerste investeringen in de infrastructuur van het gebied."