Prof. dr. Willem J. Aerts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

GRONINGEN - Prof. dr. Willem J. Aerts, emeritus hoogleraar Middel- en Nieuw-Griekse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Diyenís AkritisDe bijbehorende versierselen werden opgespeld door burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Dat gebeurde bij de presentatie van het door Aerts vertaalde boek 'Diyenís Akritis', in de Senaatskamer van het Academiegebouw in Groningen.

Byzantijnse taal

Willem J. Aerts (90) was van 1967 tot 1990 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen w,aar hij in 1980 werd benoemd tot hoogleraar Middel- en Nieuw-Griekse taal en letterkunde. Hij specialiseerde zich op het gebied van de Byzantijnse taal en cultuur en schreef meer dan 85 wetenschappelijke publicaties en 30 vakinhoudelijke artikelen in diverse talen. Ook schreef hij teksten voor de 'Grote Winkler Prins Encyclopedie'. Verder hield hij zich bezig met de (her)vertaling van oud- en nieuw Griekse teksten.

Uit de tijd van Alexander de Grote

Aerts speelde verder een belangrijke rol in de Interfacultaire Werkgroep Mediaevistiek en de Interdisciplinaire Alexander werkgroep. Hierin werd onderzoek gedaan naar literatuur uit de tijd van Alexander de Grote. Aerts stimuleerde studenten, promovendi en collega-wetenschappers om het relatief onbekende onderwerp op te pakken. Hij zette zich in voor het behoud van de werkgroep Middel- en Nieuwgrieks aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook ondersteunde hij (staats)bezoeken van Griekse autoriteiten aan Nederland en bijeenkomsten met Griekse ambassadeurs.

Pro deo colleges

Na zijn emeritaat in 2001 is Aerts zich blijven inzetten voor de wetenschap, studenten en medewerkers. Hij heeft nog vele jaren pro deo colleges gegeven en is zeer actief gebleven binnen zijn vakgebied door zijn bijdragen aan onderzoek, congressen, lezingen en publicaties.

Senioren Academie

Ook heeft hij zich ingezet voor de Senioren Academie HOVO Groningen, Friesland en Drenthe. Hij ontwikkelde vele cursussen en was actief als docent. Behalve docent was Aerts bestuurslid en vicevoorzitter en tevens de stuwende kracht binnen de kring van de 'Vrienden van de Senioren Academie'. Als afgevaardigde in de Landelijke Vereniging van Vrienden van Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) was hij een warm pleitbezorger voor actieve betrokkenheid van senioren in het HOVO.

Componist

Aerts heeft zich voorts buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt als componist, dirigent, pianist-begeleider en culturele inspirator. Hij componeerde muziek bij toneeluitvoeringen van de klassieke theaterstukken 'Ion' en 'De Cycloop' van Euripides.