CBS en gemeente willen Urban Datacenter in Groningen

GRONINGEN - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Groningen werken samen om in Groningen een Urban Datacenter op te zetten. Het CBS heeft al Urban Datacentra in Eindhoven en in Heerlen.

Door de samenwerking met het CBS kunnen data effectiever ingezet worden voor de samenleving. De overheid, burgers, bedrijven en instellingen krijgen meer inzicht in wat er feitelijk in hun stad en in de regio gebeurt. De combinatie van technologie en data levert kennis op over maatschappelijke en stedelijke thema’s zoals veiligheid, gezondheid, mobiliteit, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Smart Urban Region

Groningen is bezig zich te ontwikkelen tot een ‘Smart Urban Region’: een stad die met de regio gebruik maakt van de kracht van technologie en data. Het CBS levert kennis over hoe de inzet van nieuwe (big) databronnen samengevoegd kunnen worden met data van de gemeente Groningen en met data die alleen beschikbaar zijn bij het CBS. Door slim om te gaan met informatie en data kunnen betere resultaten bereikt worden. Groningen wil in het nieuwe datacenter nadrukkelijk de samenwerking betrekken met noordelijke instellingen en bedrijven voor stad en regio.

Essentieel voor de samenleving

Wethouder Joost van Keulen van Economische Zaken: "Ik ben heel enthousiast over deze samenwerking. Prachtig dat het CBS zijn kennis en expertise beschikbaar wil stellen in samenwerking met steden en regio’s. De functie van goede, actuele data is essentieel voor de samenleving. We kunnen eigenlijk al niet meer zonder. En de ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Het past Groningen om daar in voorop te lopen.’ De komende 2 maanden gaan het CBS en de gemeente Groningen de samenwerking verder verkennen en de Groningse thema’s bepalen. Daarbij wordt ook onderzocht hoe de noordelijke kennisinstellingen en het bedrijfsleven hier een rol in kunnen krijgen.