UMCG en Certe richten Transmurale Trombose Expertisecentrum op

GRONINGEN - De afdeling Hematologie van het UMCG en Certe Trombosediens richten het Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen op. Zij formaliseren daarmee de bestaande samenwerking op het gebied van antistollingszorg.

Doel van het expertisecentrum is om in het hele noorden goede en veilige ketenzorg voor patiënten met trombose te ontwikkelen. Waar mogelijk wordt de zorg vernieuwd en goedkoper gemaakt.

Gebruik antistollingsmedicijnen

Richtlijnen voor het gebruik van antistollingsmedicijnen bij patiënten met trombose zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd en de trombose-zorgketen is landelijk gezien nog onvoldoende geborgd. In de daarom opgestelde Stuurgroep Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) wordt geadviseerd de zorg binnen de keten van huisartsen-, ziekenhuis- en academische zorg beter op elkaar af te stemmen en binnen ieder regionaal samenwerkingsverband een Trombose Expertise Centrum in te richten.

Samenwerking geformaliseerd

Noord-Nederland is nu de eerste regio waarin de samenwerking op het gebied van antistollingszorg wordt geformaliseerd in een expertisecentrum. In het noorden treffen huisartsen, apothekers, specialisten ouderenzorg en medisch specialisten elkaar al regelmatig in de Vereniging Regiotafel Antistolling Groningen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan eenduidige werkwijzen en aan de kwaliteit van de antistollingszorg.

Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen

Het Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen zet erop in patiënten met trombose door de huisarts of trombosedienst te laten behandelen waar het kan, en door de medisch specialist waar dat nodig is. Het centrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor huisartsen en medisch specialisten die advies willen over patiënten met een complex ziektebeeld, alsook voor patiënten met vragen over hun antistollingsbehandeling. Verder richt het expertisecentrum zich op het regionale gebruik en het evalueren van de richtlijnen voor trombosezorg. Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats en wordt er onderwijs gegeven. Goede voorbeelden en wetenschappelijke kennis worden gedeeld in het zorgnetwerk.