Sint Martinusviering in Stad

GRONINGEN - Een door een tweespan trekpaarden getrokken boerenwagen vol voederbieten rijdt zaterdag 29 oktober de Groninger binnenstad in. Het draaiorgel Pronkjewail rijdt al spelende mee tot aan het Waagplein en daarna Westerkade/ -haven.

Op het Waagplein vindt tussen 11.00 en 12.30 uur de jaarlijkse gratis uitdeling van voederbieten plaats. Daarna verplaatst de uitdeling zich naar de Westerkade/ -haven (13.00-14.00 uur). Ter plaatse zijn er demonstraties hoe van een voederbiet een lampion te maken.

Voederbietenlampionnen

De Groninger schooljeugd wordt uitgedaagd van zo’n voederbiet een Sint Martinuslampion te maken. Volksvermaken Groningen heeft dit jaar 1500 bieten besteld, waarvan echte ‘pronkjewailn’ gemaakt kunnen worden. In een folder en op de website van Volksvermaken is een handleiding te vinden ‘Hoe maak je van een biet een lampion?’ De bieten zullen in de eerste week van november ook bij verschillende basisscholen, buitenschoolse opvang en buurthuizen worden bezorgd. De lampionnenwedstrijd is op woensdag 9 november (16.30-17.30 uur) in het schip van de Martinikerk. Er zijn 2 leeftijdscategorieën: tot en met 8 jaar en van 9 tot 12 jaar. Tijdens de wedstrijd wordt het verhaal van Sint Martinus verteld, worden Sint Martinusliedjes gezongen en is er warme chocolademelk voor de deelnemende kinderen. De makers van de 3 mooiste lampionnen in elke leeftijdsgroep krijgen een prijs. Voor alle deelnemers is er een Sint Martinussurprise.

Sint Martinus’ Pronkjewailn

De voederbietenlampionnen zijn niet de enige pronkjewailn in de Groningse Sint Martinustijd. Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn heeft voor vrijdagavond 11 november (19.30-22.00 uur) een evenement in het schip van de Martinikerk georganseerd, waar de armoede centraal staat. Het evenement draait rond het thema 'Veerkracht bestaat uit dans, poëzie en visuals door jongeren uit de hele stad'. Er zijn kleine workshops, de jongeren presenteren de budget-hotspotkaart van Groningen en zetten jongeren in de schijnwerpers met card board testimonials. Bovendien is er een informatiemarkt. Het Haydn Jeugdorkest speelt, de burgemeester komt.

Concert, jukebox en Vesper

Vrijdag 11 november (12.45-13.30 uur) vindt in de Martinikerk bovendien een Sint Martinusconcert plaats: een muzikaal samenspel tussen stadbeiaardier Auke de Boer, organist Eeuwe Zijlstra en het schoolensemble van de GSV onder leiding van Marcel den Os. Op de Grote Markt staat ’s middags (15.00-16.00 uur) een Sint Martinus-jukebox. Het publiek kan met toetsen Sint Martinusliedjes aanvragen die prompt door beiaardier Auke de Boer op het Martinicarillon gespeeld worden. De Raad van Kerken van de stad Groningen verzorgt een Vesper in het koor van de Martinikerk (17.00-17.30 uur) Voor deze Vesper zijn leden van de Syrisch-Orthodoxe Christengemeenschap uitgenodigd.

Ganzenmaaltijd

De Martinikerk serveert donderdag 10 november een ganzenmaaltijd aan Groninger thuis- en daklozen. Die bijeenkomst is besloten. De organisatie nodigt deze groep Stadjers persoonlijk uit. Het Sint Martinusberaad Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Martinikerk, de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken en de Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn.