Subsidies voor onderzoeksprojecten Hanzehogeschool Groningen

GRONINGEN - Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen heeft 2 subsidies toegekend gekregen in het kader van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG), ontwikkeld om de transitie naar circulaire economie te versnellen.

Onderzoek naar de farmaceutische werking van plantinhoudstoffen is niet nieuw. De uitdaging zit in het duurzaam uitvoeren van dit proces. De subsidies zijn bedoeld om dit verder te onderzoeken.

Projecten

Het project 'Farmaceutica uit Glycoalkaloiden' wordt geleid door beoogd lector Chemie, dr. André Heeres. Het doel is een goed inzicht te krijgen in de mogelijke waarde van glycoalkaloiden voor met name de farmaceutische industrie. Glycoalkaloiden zijn giftige stoffen die in planten gevonden worden, met name in aardappelen, tomaten en aubergine. Deze stoffen gaan aantasting door schimmels en vraat door insecten en wormen tegen, maar zijn in grote hoeveelheden giftig voor mensen; symptomen zijn koorts, buikpijn en diarree. In het huidige project zullen deze glycoalkaloiden worden onderzocht en hun potentie als geneesmiddel. Lector Transitie Bio-Economie dr. ir. Rob van Haren leidt het project Circulair ontwerp voor biocascadering van farmaceutische en cosmetische inhoudsstoffen uit biomassa snoeimateriaal'. Stedelijk groen draagt bij aan de kwaliteit van leven voor burgers en biodiversiteit in de woonomgeving. Dit stedelijk groen levert ook biomassa (snoeiafval) op. Binnen het project wordt onderzocht of snoeiafval verwerkt kan worden tot grondstoffen voor medicijnen (anti-tumor) en cosmetica (anti-ageing). De overgebleven biomassa wordt gebruikt als compost of grondstof voor bio-energie. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is, door verwaarding van het snoeiafval, kwalitatief hoogwaardig stedelijk groen aan te leggen en te onderhouden.