Inloopbijeenkomst over Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden

GRONINGEN - De provincie Groningen, ProRail en de gemeente Zuidhorn houden donderdag 27 oktober in Zalencentrum Balk in Zuidhorn een inloopbijeenkomst over het project Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden. 

Momenteel rijden tussen Groningen en Leeuwarden 2 stoptreinen en 1 sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er, per richting, 1 extra sneltrein bij. Zo wordt het minder druk in de stoptreinen en kan iedereen snel en comfortabel reizen.

Spoorbrug Fanerweg

Onderdeel van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden is de vervanging van de oude spoorbrug over de Fanerweg (N980) aan de oostkant van Zuidhorn. De huidige brug is al bijna 100 jaar oud en is niet geschikt voor dubbel spoor. Daarom wordt de brug vervangen door een nieuwe spoorbrug, die ruimte biedt aan 2 sporen. Tegelijkertijd worden het ontwerp en de inrichting van de brug verbeterd, onder meer met een breder fietspad en betere verlichting.

Afsluiting Fanerweg

Tijdens de werkzaamheden aan de spoorbrug moet de Fanerweg langdurig worden afgesloten. De bouwwerkzaamheden gaan naar verwachting een jaar duren. Dit levert hinder op voor de omgeving. De provincie, ProRail en gemeente Zuidhorn nodigen omwonenden uit tijdens de informele inloopbijeenkomst mee te denken over manieren om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Inspraakprocedure

Eind november begint de formele inspraakprocedure van de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Dan wordt het Ontwerp tracébesluit (OTB) 6 weken lang ter inzage gelegd. Hierin staat beschreven welke aanpassingen op het traject Groningen- Leeuwarden plaatsvinden en welke maatregelen nodig zijn op het gebied van onder meer geluid en beplanting. Tijdens de inspraakperiode hebben mensen de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Dan worden ook weer inloopmarkten gehouden. Meer informatie: www.prorail.nl/esgl