OOG TV |Het vosje, de groene glazenmaker of toch de steenbraam?

Groningen - De top drie van de Soort van Groningen gekozen wordt op zaterdag 15 oktober. Afgelopen maand moest het publiek stemmen op het soort dat het meest bij de provincie Groningen past.

De tien soorten zijn de paarse morgenster, grauwe kiekendief, ruige dwergvleermuis, visdief, blauwborst, bot, groene glazenmaker, waterspitsmuis, steenbraam en het vosje.Na de sluiting van de verkiezing op 15 oktober wordt de top drie bekend gemaakt, daarna wordt de keuze van de kinderen en de scholen bepalend. Op 18 november wordt tijdens de afsluitende verkiezingsbijeenkomst in de Statenzaal van het provinciehuis het winnende soort uitgekozen.