Lifelines NEXT: onderzoek naar gezondheid van zwangere vrouwen en hun (on)geboren kind

GRONINGEN - Het UMCG en Lifelines zijn deze maand gestart met Lifelines NEXT. Dit is een onderzoek onder 1500 zwangere vrouwen en hun kind, tijdens en na de zwangerschap.

Doel van het onderzoek is te kunnen verklaren waarom de ene mens in de loop van zijn leven een chronische ziekte krijgt en de andere niet. Wetenschappers van het UMCG gaan binnen Lifelines NEXT op zoek naar oorzaken die in het begin van het leven liggen.

Afweersysteem van de baby

Eerder onderzoek wijst uit dat de basis voor gezondheid van het kind al tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren wordt gelegd, maar er zijn nog veel vragen hoe dat precies zit. Wat krijg je van je ouders mee en wat krijg je mee vanuit leefstijl en omgeving? Een van de belangrijk aandachtspunten is de ontwikkeling van het afweersysteem van de baby.

Lifelines NEXT

Lifelines NEXT, een onderzoek van de afdelingen Verloskunde, Kindergeneeskunde en Genetica van het UMCG in samenwerking met Lifelines, gaat de komende 2 jaar 1500 zwangere Lifelines-deelnemers en hun toekomstige kinderen volgen; vanaf de derde maand van de zwangerschap tot 1 jaar na de geboorte. Moeder en kind worden gevolgd door biomateriaal - bijvoorbeeld bloed, ontlasting en moedermelk - te verzamelen en vragenlijsten in te vullen over onder meer de leefsituatie, gezondheid, leefstijl, voeding en relatie moeder - kind. Over de moeder en de rest van de familie is al veel informatie bekend in Lifelines.