Directeur ad interim voor Stichting Fotografie Noorderlicht

GRONINGEN - Stichting Fotografie Noorderlicht heeft Kees van der Meiden gevraagd het komende halve jaar als directeur ad interim van de stichting op te treden.

Van der Meiden gaat in nauwe samenwerking met oprichter en directeur vanaf het eerste uur Ton Broekhuis, die per 1 februari 2017 met pensioen gaat, curator Wim Melis en andere betrokkenen werken aan de toekomst van Noorderlicht. Hij zal onder andere een nieuw actieplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met de financiële scenario’s die de komende maanden uit zullen kristalliseren.

Cruciale fase

Stichting Fotografie Noorderlicht bevindt zich namelijk in een cruciale fase van haar ruim 25-jarig bestaan. In mei werd duidelijk dat de stichting serieus rekening moet houden met het verlies van haar structurele rijkssubsidie. Het nieuwe beleidsplan ‘Noorderlicht en de toekomst’ (2017-2020), dat in mei het licht zag en waarin kwaliteit, maatschappelijk engagement en hartstocht voorop staan, blijft het vertrekpunt van het toekomstige programma.

Intensieve lobby

Op dit moment vindt een intensieve lobby plaats naar de landelijke politiek en wordt nauw overlegd met de regionale overheden. Deze dialogen staan in het teken van het handhaven van de sterke regionale, landelijke en internationale positie die de stichting opgebouwd heeft. Noorderlicht zal zich heroriënteren op haar mogelijkheden daartoe, binnen de grenzen van de nu aftekenende financiële realiteit.

Noorderlicht

Stichting Fotografie Noorderlicht organiseert jaarlijks het Noorderlicht Festival, dat altijd goede recensies ontvang en enige jaren geleden werd uitgeroepen tot een van de beste van de wereld. Daarnaast beheert zij de permanente fotogalerie in het hart van Groningen, waar ook het projectbureau is gehuisvest. Noorderlicht wordt sinds haar begin in 1990 structureel gesteund door de gemeente en provincie Groningen, en sinds 2000 door de Rijksoverheid, de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden.

Kees van de Meiden

Kees van der Meiden was tot vorig jaar directeur bestuurder van het fusiemuseum TwentseWelle in Enschede. Sinds vorig jaar treedt hij op als onafhankelijk adviseur van onder andere Noorderlicht en is hij commissielid van de Raad voor Cultuur. Vanuit zijn eerdere directeurschap van het Natuurmuseum in Groningen is hij vertrouwd met het Noorden. Hij werkte in die tijd bovendien regelmatig samen met Noorderlicht.