Internationale accreditatie voor palliatieve zorg voor Martini Ziekenhuis

GRONINGEN - Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft maandag de internationale accreditatie voor palliatieve zorg van de European Society for Medical Oncology (ESMO) ontvangen. In Noord-Nederland hebben nu alleen het Martini Ziekenhuis en UMCG deze accreditatie.

De accreditatie houdt in dat de integratie van palliatieve en oncologische zorg optimaal is gewaarborgd binnen het ziekenhuis. Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten waarbij geen genezing meer mogelijk is.

Palliatief team

Het Martini Ziekenhuis was bijna 14 jaar geleden een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met een palliatief team. Internist-oncoloog Annette van der Velden is medisch coördinator van het palliatief team: "Om ook in de toekomst de beste palliatieve zorg te kunnen bieden, hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om de palliatieve zorg te optimaliseren. Dat heeft er toe geleid dat we voldoen aan de strenge richtlijnen van ESMO. We zien namelijk dat de palliatieve zorg binnen het ziekenhuis steeds belangrijker wordt. Deze accreditatie is de erkenning van ons standpunt dat palliatieve zorg een vast onderdeel hoort te zijn bij alle patiënten die niet meer beter worden."

Mens achter de ziekte

"In de palliatieve fase heb je nog meer aandacht voor de mens achter de ziekte”, vertelt Gertruud van der Werff, verpleegkundig specialist. "In deze fase bespreken we nadrukkelijk de wensen van de patiënt. Waar de één kiest voor een behandeling tot op het allerlaatst, kiest de ander bijvoorbeeld voor meer rust en samenzijn met partner en familie. Ons uitgangspunt is dat de wens van patiënten in deze fase van hun ziekte leidend moet zijn en dat ze zo min mogelijk hinder ondervinden van klachten die kunnen optreden. Samenwerking met de huisarts is hierbij van groot belang."

Kwaliteit van leven

Het Martini Ziekenhuis heeft een team van verschillende hulpverleners dat gespecialiseerd is in palliatieve zorg. Zij adviseren zorgverleners (specialisten, verpleegkundigen en huisartsen) hoe zij de zorg in de laatste levensfase kunnen optimaliseren. Daarbij staat een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt voorop. Zo krijgen niet alleen lichamelijke klachten aandacht (bijvoorbeeld pijn of benauwdheid), ook psychosociale en zingevingsaspecten zijn onderdeel van de palliatieve zorg. Een voorbeeld hiervan is het bieden van ondersteuning waar het gaat om afscheid nemen van het leven. Palliatieve zorg betreft niet alleen kankerpatiënten, maar ook patiënten met bijvoorbeeld ernstig hartfalen, longziekten en dementie.