Lefier sloopt 32 woningen H.L. Wichersstraat

GRONINGEN - Lefier gaat 32 woningen aan de zuidzijde van de H.L. Wichersstraat in Groningen slopen.

De woningcorporatie heeft hiertoe besloten naar aanleiding van onderzoek naar de kwaliteit van de woningen. Dit onderzoek werd verricht met het oog op de grootschalige aanpak van de zuidelijke ringweg.

Zuidelijke ringweg

Omdat de zuidelijke ringweg er iets zuidelijker en ondergronds komt te liggen, moeten de huurwoningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat gesloopt worden. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zou een grote wal pal voor de woningen aan de zuidzijde van de H.L. Wichersstraat geplaatst worden. De verwachting is dat Rijkswaterstaat de ringweg in de periode 2017-2022 zal aanpakken.

Onderzoek

Lefier heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de technische staat van de woningen aan de H.L. Wichersstraat 1 t/m tot en met 31a. Ook heeft Lefier alle bewoners thuis bezocht en hun woonwensen op een rij gezet. Tijdens een inloopbijeenkomst in maart  zijn de uitkomsten van de onderzoeken met alle bewoners gedeeld. Na een zorgvuldige afweging van alle mogelijke scenario’s, waaronder ook grootschalige renovatie, heeft Lefier besloten om de woningen aan de H.L. Wichersstraat 1 tot en met 31a te gaan slopen. Dit vanwege de zeer matige staat van de woningen en de te verwachten forse overlast voor de bewoners bij de aanpak van de zuidelijke ringweg. De bewoners zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Sociaal Statuut bewoners

De bewoners van de te slopen woningen hebben recht op het Sociaal Statuut. Dat betekent dat de bewoners voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Ook ontvangen zij een verhuiskostenvergoeding. Lefier is inmiddels gestart met huisbezoeken bij alle 32 bewoners. “We zijn ons ervan bewust dat dit besluit grote impact heeft op onze bewoners”, zegt Miranda ten Cate, manager gebiedsteam bij Lefier. “Tijdens de huisbezoeken leggen we het besluit uit, kunnen bewoners vragen stellen en worden de mogelijkheden en wensen voor verhuizing besproken.” Lefier vindt het belangrijk dat haar bewoners zich in alle rust kunnen oriënteren op een andere woning. Daarom krijgen zij 1,5 jaar de tijd om een andere woning te vinden.