Succesvolle start FNV Zorgactiepunt in Groningen

GRONINGEN - Het eerste spreekuur van het FNV Zorgactiepunt in Groningen is door 14 mensen bezocht.

Vakbond FNV startte woensdag met een wekelijks FNV Zorgactiepunt gestart. Bewoners van Groningen en medewerkers uit de zorg kunnen hier terecht met hun klachten, bezwaren en ideeën over de huishoudelijke zorg in Groningen. Via het FNV Zorgactiepunt wordt informatie verzameld over de uitvoering van de Wmo. Het FNV Zorgactiepunt in De Goudvink is elke woensdag en zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur gepend. Tel. 06-46988115. E-mail: groningen@fnvvoorzorg.nl.