Instroom nieuwe studenten Hanzehogeschool Groningen stijgt

GRONINGEN - Het aantal nieuw ingeschreven studenten bij de Hanzehogeschool Groningen is met 7,3 % gestegen. Dat heeft de Hanzehogeschool Groningen maandag bekendgemaakt.

Het aantal studenten dat zich voor het eerst bij de Hanzehogeschool Groningen heeft ingeschreven bedraagt 6999. In totaal staan op dit moment  circa 28.000 studenten ingeschreven. Het totaal aantal inschrijvingen is daarmee met 2,8 % gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Deeltijdopleidingen

Opvallend is de stijging van de instroom met ruim 100 studenten ofwel 27 % bij de deeltijdopleidingen. De stijging zit vooral bij de sociale opleidingen MWD en SPH en bij de technische opleidingen HBO-ICT en Ad Projectleider Techniek.

Sterke stijgers

Bij de voltijdopleidingen is sprake van herstel van de instroom na magere jaren bij de Pedagogische Academie (+ 25 %) en Built Environment (+ 27 %). Sterke stijgers zijn ook de opleidingen HBO-ICT en Communication & Multimedia Design, voor een deel dankzij de buitenlandse belangstelling. De totale internationale instroom is met 19 % gestegen. De financieel-economische opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie dalen; de instroom daalt daar met 25 respectievelijk 13 %.

Masters

De nieuwe masters Healthy Ageing Professional en Talentontwikkeling & Diversiteit zijn succesvol gestart met respectievelijk 70 en 30 studenten, terwijl de instroom bij de masters Advanced Nursing Practice en Physisian Assistant is toegenomen met 24 respectievelijk 15 studenten. Ook de masters Sustainable Energy System Management en Renewable Energy vertonen een stijgende lijn met een instroom van 13 en 20 studenten.

Instroom op niveau 2014

De instroom is na een scherpe daling in 2015, die in sterke mate werd veroorzaakt door de invoering van het leenstelsel, nu weer nagenoeg terug op het oude niveau van 2014.