Stichting Ilmarinen start met KLIN© Atelier in Groningen

GRONINGEN - Stichting Ilmarinen start donderdag 6 oktober in Groningen met het KLIN© Atelier. Dit is een speciaal behandelprogramma op het kinderdagcentrum voor kinderen die moeite hebben met praten en communiceren vanwege ernstig meerVoudige beperkingen (EMB). Ilmarinen doet dit samenwerking met Stichting Milo uit Schijndel, die het programma ontwikkeld heeft.

Ilmarinen verzorg de opvang voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking uit Groningen en wijde omgeving. Zij doet dit in een kinderdagcentrum, in werkplaatsen en in woonhuizen. Ook heeft Ilmarinen een logeerhuis én biedt zij gezinsbegeleiding thuis. Milo is gespecialiseerd in 'Ondersteunende Communicatie' en verleent zorg aan kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige communicatiebeperking. De koppeling met de leerstoel Ondersteunende Communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen zorgt voor wetenschappelijke onderbouwde dienstverlening en kennisontwikkeling.

KLIN© Atelier

Het door Milo opgezette KLIN© Atelier staat voor: Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie. Het programma leert jonge kinderen met een communicatiebeperking hoe ze zelf initiatieven kunnen nemen in communiceren. In een aangepaste speel- en leeromgeving wordt een behandelprogramma aangeboden waarmee de mogelijkheden van het kind worden versterkt. Ouders/ verzorgers worden direct en actief bij het leerproces betrokken.

Pilot

Het KLIN© Atelier op Ilmarinen – eerst een pilot van een jaar - is gericht op verbeteren van communicatie van jonge kinderen met EMB. In het atelier kunnen maximaal 6 kinderen worden ondersteund en uitgedaagd zoveel mogelijk zelf te onderzoeken, te beleven en te leren hoe ze op hun eigen manier kunnen communiceren. Meer informatie: www.ilmarinen.nl.