Oprichting Coöperatie Punt voor Parkinson

GRONINGEN - In Groningen is donderdag de oprichtingsakte voor de Coöperatie Punt voor Parkinson ondertekend. De Coöperatie Punt voor Parkinson is een samenwerkingsverband waarmee een hoge en uniforme kwaliteit van Parkinsonzorg wordt geborgd.

De coöperatie zal specifieke opleidingen starten voor behandelaren die betrokken zijn bij patiënten met de ziekte van Parkinson en zal daarnaast wetenschappelijk onderzoek faciliteren. Aansluiting bij de coöperatie maakt het mogelijk het Punt voor Parkinson-concept over te nemen.

Coöperatie Punt voor Parkinson

In de coöperatie Punt voor Parkinson werken het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Noorderbreedte, Martini Ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Zorggroep Groningen samen. Binnen de coöperatie wordt hard gewerkt om een Punt voor Parkinson Fryslân in Leeuwarden te realiseren, dat in 2017 de deuren opent. Andere partijen kunnen zich bij deze coöperatie aansluiten en het concept dat is ontwikkeld in Punt voor Parkinson Groningen gebruiken. Zo kan telkens een regionaal geborgd samenwerkingsnetwerk van behandelaren ontstaan.

Punt voor Parkinson

In het Punt voor Parkinson Groningen wordt specialistische multidisciplinaire kennis van de diverse betrokken zorgorganisaties gebundeld. Door de inzet van een ambulant team wordt kennis en kunde aan alle betrokken behandelaren in de regio geboden en kan de zorg zoveel als mogelijk in en met de eerste lijn worden georganiseerd. Het ambulante team gaat van start in 2017. Verder is het een belangrijk onderzoekscentrum op het gebied van de ziekte van Parkinson en parkinsonisme. De lijnen tussen de artsen en andere professionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze groep patiënten zijn kort, waardoor er snel gekozen kan worden voor de best passende behandeling. Het Punt voor Parkinson bestaat verder uit een polikliniek en een kliniek. In de kliniek vinden kortdurende opnames plaats waarin patiënten zeer nauwkeurig op medicatie worden ingesteld. Daarmee worden niet alleen opnames in ziekenhuis en verpleeghuis voorkomen of uitgesteld, maar wordt vooral de kwaliteit van leven van de patiënt verhoogd.

Maartenshof

Het eerste Punt voor Parkinson is gevestigd in Maartenshof in Groningen en heeft dit voorjaar haar deuren geopend. Het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen hebben het initiatief genomen voor dit specialistische centrum voor mensen met de ziekte van Parkinson.