Juridische splitsing Steelande wonen goedgekeurd

GRONINGEN - Woningcorporatie Steelande wonen uit Groningen wordt op september onderdeel van Groninger Huis en Wierden en Borgen.

Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok heeft woensdag zijn goedkeuring gegeven aan de juridische splitsing van Steelande wonen. Dat betekent dat de woningcorporatie, met ruim 3500 huurwoningen in de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, op 1 januari 2017 wordt opgesplitst in 2 delen. Het deel Groningen wordt samengevoegd met woningstichting Wierden en Borgen uit Bedum. Het deel Hoogezand–Sappemeer wordt samengevoegd met woonstichting Groninger Huis uit Zuidbroek.

Draagvlak voor de aanvraag

De woningcorporaties hebben op 2 augustus officieel toestemming gevraagd voor een juridische splitsing en samenvoeging. Aan de aanvraag ging een uitgebreide voorbereiding vooraf, waarin alle betrokkenen hun mening konden geven. Alle huurdersorganisaties en bewonerscommissies verleenden hun instemming aan het plan. Ook de gemeenten in het werkgebied van de woningcorporaties leverden een positieve zienswijze in. Tenslotte gaven de ondernemingsraden van Steelande wonen, Wierden en Borgen en Groninger Huis een positief advies af.

Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft de aanvraag namens de minister beoordeeld. Daarbij is vooral gekeken naar het algemeen belang voor de volkshuisvesting in het werkgebied van Steelande wonen, het behoud van de lokale binding en het naleven van de prestatieafspraken met de gemeenten. De minister heeft aangegeven dat aan alle onderdelen wordt voldaan. Door de samenvoeging met Steelande wonen kunnen Wierden en Borgen en Groninger Huis efficiënter en effectiever werken. De kwaliteit van de dienstverlening aan de huurders blijft gegarandeerd. In overleg met de huurdersorganisaties is afgesproken dat er 2 steunpunten blijven bestaan. Op die manier blijft de lokale binding met de wijken in Groningen en Hoogezand-Sappemeer behouden. Tenslotte blijven alle prestatieafspraken met de gemeenten in stand. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over nieuwbouw en renovatie van huurwoningen en de leefbaarheid in wijken en buurten.

Geen bezwaren

De minister constateert in zijn brief dat aan alle toetsingscriteria is voldaan en dat er geen volkshuisvestelijke bezwaren zijn voor een juridische splitsing en samenvoeging. Het Waarborgfonds Sociale Woningenbouw (WSW) had in een eerder stadium al een positief oordeel gegeven over de financiële borgstelling na de fusie. Daarmee is de weg vrij voor een juridische splitsing van Steelande wonen per 1 januari 2017.

Winkel blijft open

“De goedkeuring van de minister is een belangrijke mijlpaal in de plannen voor de samenvoeging", reageert Peter Pinkhaar, directeur-bestuurder van Steelande wonen. "Het is een positieve bevestiging voor de samenwerking die we zijn begonnen en we zijn blij dat we verder kunnen met de uitvoering. Dat doen we samen met onze medewerkers en huurdersorganisaties.” Groninger Huis en Wierden en Borgen gaan de huurders in de komende maanden actief informeren over de veranderingen. “De winkel blijft open en huurders kunnen erop rekenen dat we voor ze klaar staan. De dienstverlening blijft zoals ze van ons gewend zijn. En bij vragen zijn ze van harte welkom bij ons op kantoor”, stellen directeur-bestuurders Hilde van Ree (Groninger Huis) en Rinze Kramer (Wierden en Borgen).

Medewerkers houden werk

Alle medewerkers van Steelande wonen hebben een werkgarantie en hebben inmiddels duidelijkheid over hun nieuwe functie. Ook is een sociaal plan vastgesteld. Een deel van de medewerkers gaat na de samenvoeging in het kantoor van Wierden en Borgen in Bedum aan het werk. De overige medewerkers krijgen een nieuwe werkplek in het kantoor van Groninger Huis in Zuidbroek.