Inloopbijeenkomst over N355 Groningen-Zuidhorn

GRONINGEN - De provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Zuidhorn houden donderdag 6 oktober een inloopbijeenkomst over de plannen voor de wegverbinding N355 Zuidhorn-Groningen. Deze bijeenkomst vindt plaats in Hotel Aduard in Aduard.

Tijdens de inloopbijeenkomst, die duurt van 17.00 tot 20.00 uur , zijn medewerkers van de provincie Groningen en de gemeenten Zuidhorn en Groningen aanwezig om vragen te beantwoorden over de plannen.

Onveilige provinciale weg

Tussen Groningen en Zuidhorn stroomt het verkeer op verschillende plaatsen niet goed door. Bovendien staat de wegverbinding in de top 3 van de onveiligste provinciale wegen. Daarom heeft de provincie plannen om een groot aantal aansluitingen op de weg op te heffen en een parallelweg aan te leggen.

Onderzoek

In 2006 heeft de provincie onderzoek laten doen naar de verkeerssituatie op de provinciale weg N355 tussen Groningen en Zuidhorn. Op basis van dit onderzoek is onder meer de Fietsroute Plus aangelegd en is besloten om op termijn naar een parallelweg tussen Zuidhorn en Groningen aan te leggen. Afgelopen jaar is opnieuw onderzoek gedaan en daaruit bleek dat dezelfde problemen als 10 jaar geleden nog steeds spelen. Het verkeer stroomt niet goed door en het verkeer vanaf de zijwegen heeft moeite de weg op te komen. Dit laatste kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Als er auto's vanaf de zijwegen de N355 oprijden, moet het doorgaande verkeer vaak afremmen en optrekken. Hierdoor stroomt het verkeer niet goed door. Naar verwachting neemt het verkeer de komende jaren nog verder toe en worden daarmee de problemen op de N355 groter.

Plannen

Om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren wil de provincie zo veel mogelijk aansluitingen op de weg opheffen. Hiervoor wordt een parallelweg aangelegd. De parallelweg is ook een goed alternatief voor het langzame (landbouw-)verkeer. Het is de bedoeling om de weg in fasen aan te pakken. Eerst wordt een plan gemaakt voor het totale wegvak Zuidhorn-Groningen. Vervolgens worden eerst de grootste knelpunten aangepakt, waaronder de kruising Slaperstil. Naar verwachting nemen Provinciale Staten hierover in het voorjaar van 2018 een besluit.